Publication detail

Revize standardu UIE/IEC měřiče blikání

DRÁPELA, J. ŠLEZINGR, J.

Original Title

Revize standardu UIE/IEC měřiče blikání

Czech Title

Revize standardu UIE/IEC měřiče blikání

Language

cs

Original Abstract

Koncepce současného UIE/IEC měřiče blikání je založena na simulaci odezvy řetězce referenční 60W žá-rovka-oko-mozek na amplitudovou modulaci napětí, pomocí základních operací se signálem, kaskády ana-logových filtrů a statistické analýzy filtrovaného signálu v reálném čase. S ohledem na současnou úroveň znalostí problematiky a technicko-technologický vývoj je však nevyhnutelná změna v definici a koncepci měřiče blikání. Současným cílem je, aby nový typ měřiče s celkovou digitální implementací správně vyhod-nocoval nejenom kolísání napětí v důsledku jeho amplitudové modulace, ale také fázové, popřípadě frek-venční modulace a v důsledku přítomnosti meziharmonických frekvenčních složek. Dále aby jeho odezva byla odpovídající pro ustálené, ale i přechodné kolísání napětí. V neposlední řadě je nutné, aby reflektoval již započaté postupné ukončování výroby a zákaz prodeje všech teplotních světelných zdrojů, tedy žárovek všech provedení, na území EU.

Czech abstract

Koncepce současného UIE/IEC měřiče blikání je založena na simulaci odezvy řetězce referenční 60W žá-rovka-oko-mozek na amplitudovou modulaci napětí, pomocí základních operací se signálem, kaskády ana-logových filtrů a statistické analýzy filtrovaného signálu v reálném čase. S ohledem na současnou úroveň znalostí problematiky a technicko-technologický vývoj je však nevyhnutelná změna v definici a koncepci měřiče blikání. Současným cílem je, aby nový typ měřiče s celkovou digitální implementací správně vyhod-nocoval nejenom kolísání napětí v důsledku jeho amplitudové modulace, ale také fázové, popřípadě frek-venční modulace a v důsledku přítomnosti meziharmonických frekvenčních složek. Dále aby jeho odezva byla odpovídající pro ustálené, ale i přechodné kolísání napětí. V neposlední řadě je nutné, aby reflektoval již započaté postupné ukončování výroby a zákaz prodeje všech teplotních světelných zdrojů, tedy žárovek všech provedení, na území EU.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT31300,
 author="Jiří {Drápela} and Jan {Šlezingr}",
 title="Revize standardu UIE/IEC měřiče blikání",
 annote="Koncepce současného UIE/IEC měřiče blikání je založena na simulaci odezvy řetězce referenční 60W žá-rovka-oko-mozek na amplitudovou modulaci napětí, pomocí základních operací se signálem, kaskády ana-logových filtrů a statistické analýzy filtrovaného signálu v reálném čase. S ohledem na současnou úroveň znalostí problematiky a technicko-technologický vývoj je však nevyhnutelná změna v definici a koncepci měřiče blikání. Současným cílem je, aby nový typ měřiče s celkovou digitální implementací správně vyhod-nocoval nejenom kolísání napětí v důsledku jeho amplitudové modulace, ale také fázové, popřípadě frek-venční modulace a v důsledku přítomnosti meziharmonických frekvenčních složek. Dále aby jeho odezva byla odpovídající pro ustálené, ale i přechodné kolísání napětí. V neposlední řadě je nutné, aby reflektoval již započaté postupné ukončování výroby a zákaz prodeje všech teplotních světelných zdrojů, tedy žárovek všech provedení, na území EU.",
 address="ČK CIRED",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2009",
 chapter="31300",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČK CIRED",
 year="2009",
 month="november",
 pages="1--17",
 publisher="ČK CIRED",
 type="conference paper"
}