Publication detail

Moderní trendy zesilování konstrukcí

Original Title

Moderní trendy zesilování konstrukcí

Czech Title

Moderní trendy zesilování konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje současný stav v oblasti zesilování betonových a zděných konstrukcí. Jsou popsány některé základní metody zesilování pomocí předpjaté i nepředpjaté výztuže. Dále jsou uvedeny nové trendy sledování a posuzování.

Czech abstract

Příspěvek popisuje současný stav v oblasti zesilování betonových a zděných konstrukcí. Jsou popsány některé základní metody zesilování pomocí předpjaté i nepředpjaté výztuže. Dále jsou uvedeny nové trendy sledování a posuzování.

BibTex


@inproceedings{BUT31136,
 author="Petr {Štěpánek}",
 title="Moderní trendy zesilování konstrukcí",
 annote="Příspěvek popisuje současný stav v oblasti zesilování betonových a zděných konstrukcí. Jsou popsány některé základní metody zesilování pomocí předpjaté i nepředpjaté výztuže. Dále jsou uvedeny nové trendy sledování a posuzování.",
 address="ČVUT FAST",
 booktitle="Sborník příspěvků z konference Beton 08",
 chapter="31136",
 edition="2008",
 howpublished="print",
 institution="ČVUT FAST",
 year="2008",
 month="september",
 pages="89--97",
 publisher="ČVUT FAST",
 type="conference paper"
}