Publication detail

Úvod do výpočtů dynamiky rotorů, nelineární výpočtové modelování v dynamice s využitím metody konečných prvků

Original Title

Úvod do výpočtů dynamiky rotorů, nelineární výpočtové modelování v dynamice s využitím metody konečných prvků

Czech Title

Úvod do výpočtů dynamiky rotorů, nelineární výpočtové modelování v dynamice s využitím metody konečných prvků

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá výpočtovým modelováním dynamických vlastností nelineárních rotorových soustav. Jsou uvedeny teoretické základy metody dynamických poddajností a modální metody. Vlastní analýza je zaměřena na řešení problému vlastních hodnot, řešení odezvy při vynuceném ustáleném a přechodovém kmitání. Jsou uvedeny algoritmy pro řešení uvedeného okruhu úloh. Metoda konečných prvků a metoda dynamických poddajností jsou doplněny o metodu trigonometrických kolokací. Teoretická analýza je doplněna řešením modelové úlohy, která je zaměřena zejména na metodu trigonometrických kolokací. Dále ve v článku uvedeno řešení úlohy technické praxe, kterým je čerpadlo na tekuté soli.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá výpočtovým modelováním dynamických vlastností nelineárních rotorových soustav. Jsou uvedeny teoretické základy metody dynamických poddajností a modální metody. Vlastní analýza je zaměřena na řešení problému vlastních hodnot, řešení odezvy při vynuceném ustáleném a přechodovém kmitání. Jsou uvedeny algoritmy pro řešení uvedeného okruhu úloh. Metoda konečných prvků a metoda dynamických poddajností jsou doplněny o metodu trigonometrických kolokací. Teoretická analýza je doplněna řešením modelové úlohy, která je zaměřena zejména na metodu trigonometrických kolokací. Dále ve v článku uvedeno řešení úlohy technické praxe, kterým je čerpadlo na tekuté soli.

BibTex


@inproceedings{BUT3091,
 author="Eduard {Malenovský} and Jindřich {Petruška}",
 title="Úvod do výpočtů dynamiky rotorů, nelineární výpočtové modelování v dynamice s využitím metody konečných prvků",
 annote="Příspěvek se zabývá výpočtovým modelováním dynamických vlastností nelineárních rotorových soustav. Jsou uvedeny teoretické základy metody dynamických poddajností a modální metody. Vlastní analýza je zaměřena na řešení problému vlastních hodnot, řešení odezvy při vynuceném ustáleném a přechodovém kmitání. Jsou uvedeny algoritmy pro řešení uvedeného okruhu úloh. Metoda konečných prvků a metoda dynamických poddajností jsou doplněny o metodu trigonometrických kolokací. Teoretická analýza je doplněna řešením modelové úlohy, která je zaměřena zejména na metodu trigonometrických kolokací. Dále ve v článku uvedeno řešení úlohy technické praxe, kterým je čerpadlo na tekuté soli. 

",
 address="SVS FEM",
 booktitle="Ansys - User meeting",
 chapter="3091",
 institution="SVS FEM",
 year="2001",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="SVS FEM",
 type="conference paper"
}