Publication detail

Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics

RŮŽIČKA, R. PROKOP, R.

Original Title

Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics

Czech Title

Dvojfunkční NAND/NOR hradla jako stavební bloky pro polymorfní elektroniku

English Title

Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Polymorphic electronics (polytronics) can be seen as a novel approach to the design of electronic circuits which are able to change their function with respect to the external conditions (temperature, power supply voltage, external voltage, light, etc.). Digital polymorphic circuits often consist of multifunctional gates. Bifunctional gates with NAND and NOR function seem to be most useful especially when an evolutionary design approach is used. In the paper, all known NAND/NOR gates are compared and new gates are also proposed. Main application domains of these gates are introduced.

Czech abstract

Polymorfní elektronika (polytronika) je nový přístup k návrhu elektronických obvodů, které mohou měnit svoji funkci v závislosti na vnějších podmínkách (teplota, napětí zdroje, externí signál, světlo, atd.). Digitální polymorfní obvody často sestávají z multifunkčních hradel. Dvojfunkční hradla s funkcemi NAND a NOR se zdají být nejužitečnějšími z nich, zejména pak při využití evolučního návrhu. V článku jsou popsána všechna dosud známá NAND/NOR hradla a jsou mezi sebou porovnána. Na základě výsledků analýzy je pak navrženo nové hradlo. Jsou též představeny hlavní směry aplikací.

English abstract

Polymorphic electronics (polytronics) can be seen as a novel approach to the design of electronic circuits which are able to change their function with respect to the external conditions (temperature, power supply voltage, external voltage, light, etc.). Digital polymorphic circuits often consist of multifunctional gates. Bifunctional gates with NAND and NOR function seem to be most useful especially when an evolutionary design approach is used. In the paper, all known NAND/NOR gates are compared and new gates are also proposed. Main application domains of these gates are introduced.

Keywords

Polymorphic electronics, multifunctional circuits, reconfigurable digital circuits.

RIV year

2008

Released

24.09.2008

Publisher

The University of Technology Košice

Location

Stará Lesná

ISBN

978-80-8086-092-9

Book

Proceedings of CSE 2008

Edition

NEUVEDEN

Edition number

NEUVEDEN

Pages from

200

Pages to

207

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT30507,
 author="Richard {Růžička} and Roman {Prokop}",
 title="Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics",
 annote="Polymorphic electronics (polytronics) can be seen as a novel approach to the
design of electronic circuits which are able to change their function with
respect to the external conditions (temperature, power supply voltage, external
voltage, light, etc.). Digital polymorphic circuits often consist of
multifunctional gates. Bifunctional gates with NAND and NOR function seem to be
most useful especially when an evolutionary design approach is used. In the
paper, all known NAND/NOR gates are compared and new gates are also proposed.
Main application domains of these gates are introduced.",
 address="The University of Technology Košice",
 booktitle="Proceedings of CSE 2008",
 chapter="30507",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="The University of Technology Košice",
 year="2008",
 month="september",
 pages="200--207",
 publisher="The University of Technology Košice",
 type="conference paper"
}