Publication detail

Stožáry z předpjatého betonu - parametrické studie pro optimalizaci návrhu

Original Title

Stožáry z předpjatého betonu - parametrické studie pro optimalizaci návrhu

Czech Title

Stožáry z předpjatého betonu - parametrické studie pro optimalizaci návrhu

Language

cs

Original Abstract

Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.

Czech abstract

Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.

BibTex


@inproceedings{BUT30424,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Stožáry z předpjatého betonu - parametrické studie pro optimalizaci návrhu",
 annote="Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.",
 address="VUT v Brně, FSI CQR",
 booktitle="REQUEST ´08, sborník konference CQR",
 chapter="30424",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, FSI CQR",
 year="2008",
 month="september",
 pages="122--127",
 publisher="VUT v Brně, FSI CQR",
 type="conference paper"
}