Publication detail

Optimalizace železobetonového průřezu se zahrnutím spolehlivost

Original Title

Optimalizace železobetonového průřezu se zahrnutím spolehlivost

Czech Title

Optimalizace železobetonového průřezu se zahrnutím spolehlivost

Language

cs

Original Abstract

Je prezentován algoritmus RBSO (Reliability Based Structural Optimisation). tj. optimalizace konstrukcí se zahrnutím splehlivosti, který zohledňuje stochasticitu modelovaného systému (ŽB-průřezu) pomocí LHS (Latin Hypercube Sampling)

Czech abstract

Je prezentován algoritmus RBSO (Reliability Based Structural Optimisation). tj. optimalizace konstrukcí se zahrnutím splehlivosti, který zohledňuje stochasticitu modelovaného systému (ŽB-průřezu) pomocí LHS (Latin Hypercube Sampling)

BibTex


@inproceedings{BUT30378,
 author="Jan {Plšek} and Petr {Štěpánek}",
 title="Optimalizace železobetonového průřezu se zahrnutím spolehlivost",
 annote="Je prezentován algoritmus RBSO (Reliability Based Structural Optimisation). tj. optimalizace konstrukcí se zahrnutím splehlivosti, který zohledňuje stochasticitu modelovaného systému (ŽB-průřezu) pomocí LHS (Latin Hypercube Sampling)",
 address="VUT Brno - FSI - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby",
 booktitle="Request 08 Sborník konference CQR",
 chapter="30378",
 edition="2008",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno - FSI - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby",
 year="2008",
 month="june",
 pages="171--180",
 publisher="VUT Brno - FSI - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby",
 type="conference paper"
}