Publication detail

Výpočtová simulace tvářecích operací při výrobě šroubu

Original Title

Výpočtová simulace tvářecích operací při výrobě šroubu

Czech Title

Výpočtová simulace tvářecích operací při výrobě šroubu

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou popsány zkušenosti a analýzou za studena tvářených šroubů, vyrobených z mikrolegované oceli. Byla ukázána analýza lokálních špiček přetvoření při hlavních výrobních operacích šroubu: dopředném protlačování dříku a pěchování hlavy. Při analýze byla použita výpočtová simulace a měření tvrdosti na osovém řezu postupů šroubu. po verifikaci výpočtových výsledků bylo možnost stanovit vliv některých vstupních parametrů na lokální přetvoření a tvařitelnost materiálu v následujících výrobních etapách. Byla vytipována nebezpečná místa a pomocí vybraných kriterií tvařitelnosti bylo posouzeno nebezpečí tvárného lomu při výrobě.

Czech abstract

V příspěvku jsou popsány zkušenosti a analýzou za studena tvářených šroubů, vyrobených z mikrolegované oceli. Byla ukázána analýza lokálních špiček přetvoření při hlavních výrobních operacích šroubu: dopředném protlačování dříku a pěchování hlavy. Při analýze byla použita výpočtová simulace a měření tvrdosti na osovém řezu postupů šroubu. po verifikaci výpočtových výsledků bylo možnost stanovit vliv některých vstupních parametrů na lokální přetvoření a tvařitelnost materiálu v následujících výrobních etapách. Byla vytipována nebezpečná místa a pomocí vybraných kriterií tvařitelnosti bylo posouzeno nebezpečí tvárného lomu při výrobě.

BibTex


@inproceedings{BUT3030,
 author="Libor {Janíček} and Jindřich {Petruška}",
 title="Výpočtová simulace tvářecích operací při výrobě šroubu",
 annote="V příspěvku jsou popsány zkušenosti a analýzou za studena tvářených šroubů, vyrobených z mikrolegované oceli. Byla ukázána analýza lokálních špiček přetvoření při hlavních výrobních operacích šroubu: dopředném protlačování dříku a pěchování hlavy. Při analýze byla použita výpočtová simulace a měření tvrdosti na osovém řezu postupů šroubu. po verifikaci výpočtových výsledků bylo možnost stanovit vliv některých vstupních parametrů na lokální přetvoření a tvařitelnost materiálu v následujících výrobních etapách. Byla vytipována nebezpečná místa a pomocí vybraných kriterií tvařitelnosti bylo posouzeno nebezpečí tvárného lomu při výrobě.",
 address="Ústav termomechaniky AV ČR Praha",
 booktitle="VÝPOČTY 2001",
 chapter="3030",
 institution="Ústav termomechaniky AV ČR Praha",
 year="2001",
 month="november",
 pages="95",
 publisher="Ústav termomechaniky AV ČR Praha",
 type="conference paper"
}