Publication detail

The use of epoxide disperzions for application of recycled materials in building industry

STEHLÍK, M.

Original Title

Využití epoxidových disperzí pro aplikaci recyklovaných materiálů ve stavebnictví

Czech Title

Využití epoxidových disperzí pro aplikaci recyklovaných materiálů ve stavebnictví

English Title

The use of epoxide disperzions for application of recycled materials in building industry

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzními epoxidy a eventuelní přídatek disperze do záměsové vody snad přispějí ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností betonů z recyklovaného betonu.

Czech abstract

Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzními epoxidy a eventuelní přídatek disperze do záměsové vody snad přispějí ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností betonů z recyklovaného betonu.

English abstract

The surface treatment of concrete recyclate by means of penetration with dispersive epoxides and potential addition of the dispersion into batching water might hopefully contribute to improving physical-mechanical properties of concretes made from recycled concrete.

Keywords

concrete recyclate, concrete fron concrete recyclate, epoxy dispersions, surface paint

RIV year

2009

Released

06.10.2009

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3951-1

Book

Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009

Edition

VUT Brno

Edition number

1

Pages from

365

Pages to

372

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT30174,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Využití epoxidových disperzí pro aplikaci recyklovaných materiálů ve stavebnictví",
 annote="Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzními epoxidy a eventuelní přídatek disperze do záměsové vody snad přispějí ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností betonů z recyklovaného betonu.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009",
 chapter="30174",
 edition="VUT Brno",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2009",
 month="october",
 pages="365--372",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}