Publication detail

Possibility of influencing the carbonatating process of cement mortars and concretes

STEHLÍK, M. JURÁNKOVÁ, V. ADÁMEK, J.

Original Title

Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů

Czech Title

Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů

English Title

Possibility of influencing the carbonatating process of cement mortars and concretes

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Karbonatace betonu je pomalý destruktivní proces, který vede přes změnu pH a korozi výztuže až k totální ztrátě pevnosti a soudržnosti betonu. Karbonatační proces může být ovlivněn složením betonové směsi, množstvím záměsové vody a kvalitou zhiutnění. Nalezení vhodné receptury a technologie zpracování vede k prodloužení životnosti betonové konstrukce.

Czech abstract

Karbonatace betonu je pomalý destruktivní proces, který vede přes změnu pH a korozi výztuže až k totální ztrátě pevnosti a soudržnosti betonu. Karbonatační proces může být ovlivněn složením betonové směsi, množstvím záměsové vody a kvalitou zhiutnění. Nalezení vhodné receptury a technologie zpracování vede k prodloužení životnosti betonové konstrukce.

English abstract

Carbonatation of concrete is a slow destructive process, which finally causes the change of pH, the corrosion of reinforcement, up to the total loss of strengt and cohession of concrete. It seems, however, that the carbonatation process can be partially influenced by a composition of concrete mixture and by perfect dumping.

Keywords

carbonation of concrete, concrete recipe, mixing water, dumping of batch

RIV year

2009

Released

20.04.2009

Publisher

Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Book

XII. Mezinárodní vědecká konference

Edition

Cerm s.r.o.

Edition number

1.

Pages from

85

Pages to

88

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT30172,
 author="Michal {Stehlík} and Vlasta {Juránková} and Jiří {Adámek}",
 title="Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů",
 annote="Karbonatace betonu je pomalý destruktivní proces, který vede přes změnu pH a korozi výztuže až k totální ztrátě pevnosti a soudržnosti betonu. Karbonatační proces může být ovlivněn složením betonové směsi, množstvím záměsové vody a kvalitou zhiutnění. Nalezení vhodné receptury a technologie zpracování vede k prodloužení životnosti betonové konstrukce.",
 address="Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno",
 booktitle="XII. Mezinárodní vědecká konference",
 chapter="30172",
 edition="Cerm s.r.o.",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno",
 year="2009",
 month="april",
 pages="85--88",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno",
 type="conference paper"
}