Publication detail

Systém kotvení předpjaté FRP výztuže

Original Title

Systém kotvení předpjaté FRP výztuže

Czech Title

Systém kotvení předpjaté FRP výztuže

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek rekapituluje možnosti kotvení předepjaté FRP výztuže používané ve světě a představuje nově vyvinutý systém kotvení bez použití kovových částí. Dále uvádí postup výpočtu kotevní oblasti z hlediska únosnosti.

Czech abstract

Příspěvek rekapituluje možnosti kotvení předepjaté FRP výztuže používané ve světě a představuje nově vyvinutý systém kotvení bez použití kovových částí. Dále uvádí postup výpočtu kotevní oblasti z hlediska únosnosti.

BibTex


@inproceedings{BUT30089,
 author="František {Girgle} and Petr {Štěpánek} and David {Horák} and David {Ďurech} and Pavel {Peslar}",
 title="Systém kotvení předpjaté FRP výztuže",
 annote="Příspěvek rekapituluje možnosti kotvení předepjaté FRP výztuže používané ve světě a představuje nově vyvinutý systém kotvení bez použití kovových částí. Dále uvádí postup výpočtu kotevní oblasti z hlediska únosnosti.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="IDEAS 09",
 chapter="30089",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2009",
 month="november",
 pages="107--108",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}