Publication detail

Fylogenetická stromová struktura vybraných sub-rodin metallothioneinů

Original Title

Fylogenetická stromová struktura vybraných sub-rodin metallothioneinů

Czech Title

Fylogenetická stromová struktura vybraných sub-rodin metallothioneinů

Language

cs

Original Abstract

Metallothioneiny (MT) jsou malé na cysteiny bohaté proteiny, které v organismu zajišťují transport kovů. Přestože byli MT poprvé popsány již roku 1957 všechny jejich možnosti a vlivy na organismus nejsou zatím dostatečně objasněny. Pro zjištění podobnosti molekulární struktury bílkovin jsme využili fylogenetickou analýzu, která zjišťuje evoluční příbuznost organismů. Protože celá veřejná databáze obsahuje přes 1000 záznamů z obrovské rodiny MT zařazených jak do eukaryotických tak prokaryotických organismů, zkonstruovali jsme několik fylogenetických stromů pro určité vybrané taxonomické skupiny MT: bakterie, lidé a rostliny.

Czech abstract

Metallothioneiny (MT) jsou malé na cysteiny bohaté proteiny, které v organismu zajišťují transport kovů. Přestože byli MT poprvé popsány již roku 1957 všechny jejich možnosti a vlivy na organismus nejsou zatím dostatečně objasněny. Pro zjištění podobnosti molekulární struktury bílkovin jsme využili fylogenetickou analýzu, která zjišťuje evoluční příbuznost organismů. Protože celá veřejná databáze obsahuje přes 1000 záznamů z obrovské rodiny MT zařazených jak do eukaryotických tak prokaryotických organismů, zkonstruovali jsme několik fylogenetických stromů pro určité vybrané taxonomické skupiny MT: bakterie, lidé a rostliny.

BibTex


@inproceedings{BUT29966,
 author="Helena {Škutková} and Ivo {Provazník} and René {Kizek}",
 title="Fylogenetická stromová struktura vybraných sub-rodin metallothioneinů",
 annote="Metallothioneiny (MT) jsou malé na cysteiny bohaté proteiny, které v organismu zajišťují transport kovů. Přestože byli MT poprvé popsány již roku 1957 všechny jejich možnosti a vlivy na organismus nejsou zatím dostatečně objasněny. Pro zjištění podobnosti molekulární struktury bílkovin jsme využili fylogenetickou analýzu, která zjišťuje evoluční příbuznost organismů. Protože celá veřejná databáze obsahuje přes 1000 záznamů z obrovské rodiny MT zařazených jak do eukaryotických tak prokaryotických organismů, zkonstruovali jsme několik fylogenetických stromů pro určité vybrané taxonomické skupiny MT: bakterie, lidé a rostliny.",
 address="Muni Press",
 booktitle="XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů",
 chapter="29966",
 howpublished="print",
 institution="Muni Press",
 year="2010",
 month="april",
 pages="77--78",
 publisher="Muni Press",
 type="conference paper"
}