Publication detail

Numerická simulace proudění v realistickém modelu horních cest dýchacích

Original Title

Numerická simulace proudění v realistickém modelu horních cest dýchacích

Czech Title

Numerická simulace proudění v realistickém modelu horních cest dýchacích

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá CFD výpočtem proudových polí v realistickém modelu horních cest dýchacích. Pro výpočet byla použita metoda RANS. Vzhledem k povaze proudění byl výpočet řešen jako nestacionární. Simulovány byly dva režimy dýchání, dechový objem 15l/min, který odpovídá klidovému režimu dýchání a 30l/min, který odpovídá lehké aktivitě. Model horních cest dýchacích sestává z ústní dutiny, hrtanu a trachey, která se dále větví až do čtvrté generace větvení. Vypočtené hodnoty rozložení rychlostních polí jsou základem pro budoucí výpočty transportu a depozice aerosolů v dýchacím ústrojí člověka.

Czech abstract

Tato práce se zabývá CFD výpočtem proudových polí v realistickém modelu horních cest dýchacích. Pro výpočet byla použita metoda RANS. Vzhledem k povaze proudění byl výpočet řešen jako nestacionární. Simulovány byly dva režimy dýchání, dechový objem 15l/min, který odpovídá klidovému režimu dýchání a 30l/min, který odpovídá lehké aktivitě. Model horních cest dýchacích sestává z ústní dutiny, hrtanu a trachey, která se dále větví až do čtvrté generace větvení. Vypočtené hodnoty rozložení rychlostních polí jsou základem pro budoucí výpočty transportu a depozice aerosolů v dýchacím ústrojí člověka.

BibTex


@inproceedings{BUT29909,
 author="Jakub {Elcner} and František {Lízal} and Matěj {Forman} and Miroslav {Jícha}",
 title="Numerická simulace proudění v realistickém modelu horních cest dýchacích",
 annote="Tato práce se zabývá CFD výpočtem proudových polí v realistickém modelu horních cest dýchacích. Pro výpočet byla použita metoda RANS. Vzhledem k povaze proudění byl výpočet řešen jako nestacionární. Simulovány byly dva režimy dýchání, dechový objem 15l/min, který odpovídá klidovému režimu dýchání a 30l/min, který odpovídá lehké aktivitě. Model horních cest dýchacích sestává z ústní dutiny, hrtanu a trachey, která se dále větví až do čtvrté generace větvení. Vypočtené hodnoty rozložení rychlostních polí jsou základem pro budoucí výpočty transportu a depozice aerosolů v dýchacím ústrojí člověka.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="29909",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 year="2010",
 month="june",
 pages="49--52",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}