Publication detail

K problematice hodnocení škody na motorovém vozidle

KLEDUS, R.

Original Title

K problematice hodnocení škody na motorovém vozidle

Czech Title

K problematice hodnocení škody na motorovém vozidle

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou uvedeny aspekty, související s technickým posouzením výše majetkové újmy na motorových vozidlech. Poznámky se týkají změn v oblasti servisu motorových vozidel, distribuce a prodeje náhradních dílů, které vyplynuly z Nařízení (ES) Komise č. 1400/2002, platného v ČR od 1. 11. 2004. Hlavní pozornost je věnována dopadům těchto změn na znaleckou činnost a problematice uplatnění tzv. koeficientu korekce nákladů na materiál, používaného ve Znaleckém standardu č. I/2005.

Czech abstract

V článku jsou uvedeny aspekty, související s technickým posouzením výše majetkové újmy na motorových vozidlech. Poznámky se týkají změn v oblasti servisu motorových vozidel, distribuce a prodeje náhradních dílů, které vyplynuly z Nařízení (ES) Komise č. 1400/2002, platného v ČR od 1. 11. 2004. Hlavní pozornost je věnována dopadům těchto změn na znaleckou činnost a problematice uplatnění tzv. koeficientu korekce nákladů na materiál, používaného ve Znaleckém standardu č. I/2005.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT29762,
  author="Robert {Kledus}",
  title="K problematice hodnocení škody na motorovém vozidle",
  annote="V článku jsou uvedeny aspekty, související s technickým posouzením výše majetkové újmy na motorových vozidlech. Poznámky se týkají změn v oblasti servisu motorových vozidel, distribuce a prodeje náhradních dílů, které vyplynuly z Nařízení (ES) Komise č. 1400/2002, platného v ČR od 1. 11. 2004. Hlavní pozornost je věnována dopadům těchto změn na znaleckou činnost a problematice uplatnění tzv. koeficientu korekce nákladů na materiál, používaného ve Znaleckém standardu č. I/2005.",
  booktitle="XVII Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství",
  chapter="29762",
  howpublished="print",
  year="2008",
  month="january",
  pages="1--12",
  type="conference paper"
}