Publication detail

Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb

Original Title

Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb

Czech Title

Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb

Language

cs

Original Abstract

Jsou uvedeny moderní způsoby návrhu konstrukcí se zřetelem na integrovaný návrh konstrukce, který v sobě zahrnuje jak návrh materiálu, tak i vlastní konstrukční návrh.

Czech abstract

Jsou uvedeny moderní způsoby návrhu konstrukcí se zřetelem na integrovaný návrh konstrukce, který v sobě zahrnuje jak návrh materiálu, tak i vlastní konstrukční návrh.

BibTex


@inproceedings{BUT29108,
 author="Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková} and Petr {Šimůnek} and Libor {Švaříček}",
 title="Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb",
 annote="Jsou uvedeny moderní způsoby návrhu konstrukcí se zřetelem na integrovaný návrh konstrukce, který v sobě zahrnuje jak návrh materiálu, tak i vlastní konstrukční návrh.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství",
 chapter="29108",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně",
 year="2010",
 month="january",
 pages="197--205",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}