Publication detail

Invariantní podgrupy grup obyčejných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu.

CHVALINA, J. BERÁNEK, J.

Original Title

Invariantní podgrupy grup obyčejných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu.

Czech Title

Invariantní podgrupy grup obyčejných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu.

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je věnován charakterizaci některých význačných invariantních podgrup grup lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu.

Czech abstract

Příspěvek je věnován charakterizaci některých význačných invariantních podgrup grup lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT28852,
  author="Jan {Chvalina} and Jaroslav {Beránek}",
  title="Invariantní podgrupy grup obyčejných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu.",
  annote="Příspěvek je věnován charakterizaci některých význačných invariantních podgrup grup lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu.",
  booktitle="Acta Mathematica 13, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University",
  chapter="28852",
  year="2010",
  month="september",
  pages="43--47",
  type="conference paper"
}