Publication detail

Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů

STEUER, R. ŠŤASTNÍK, S. VALA, J.

Original Title

Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů

Czech Title

Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů

Language

cs

Original Abstract

Neustálé zvyšování tepelně izolačních standardů pro vnější obalové konstrukce se nevyhýbá ani stávajícím stavbám. Otázka snižování prostupu tepla stavebními konstrukcemi nebyla za minulých dob příliš aktuální. A dnes se to snažíme dohnat dodatečným zateplováním. Což je dnes asi nejmarkantněji vidět na rekonstrukcích a zateplování panelových objektů našich sídlišť. Zateplování objektů pomocí vnějších tepelně izolačních systémů je dnes běžné, ale málo kdo ví jak silně namáhanou částí zateplení jsou jeho povrchové vrstvy. Díky kombinaci působení klimatických vlivů a stavebně fyzikálního chování povrchových vrstev zateplovacích systémů dochází jednak k velkému teplotnímu a vlhkostnímu namáhání těchto vrstev jenž má významný vliv na jejich životnost a také způsobuje estetické problémy s růstem řas na zateplených fasádách. Blíže se tomuto tématu autoři věnují např. v publikacích [5] a [6]. Pro výpočty a modelování tepelně-vlhkostních procesů probíhajících v povrchových vrstvách tepelně izolačních systémů je nezbytné znát okrajové zářivé tepelné toky mezi povrchem stavební konstrukce a noční oblohou. Bohužel k této problematice toho v literatuře moc nenajdete a tak pro zaplnění této mezery vnikl i tento článek - zabývající se měřením zářivých vlastností povrchů a určením zářivých tepelných toků.

Czech abstract

Neustálé zvyšování tepelně izolačních standardů pro vnější obalové konstrukce se nevyhýbá ani stávajícím stavbám. Otázka snižování prostupu tepla stavebními konstrukcemi nebyla za minulých dob příliš aktuální. A dnes se to snažíme dohnat dodatečným zateplováním. Což je dnes asi nejmarkantněji vidět na rekonstrukcích a zateplování panelových objektů našich sídlišť. Zateplování objektů pomocí vnějších tepelně izolačních systémů je dnes běžné, ale málo kdo ví jak silně namáhanou částí zateplení jsou jeho povrchové vrstvy. Díky kombinaci působení klimatických vlivů a stavebně fyzikálního chování povrchových vrstev zateplovacích systémů dochází jednak k velkému teplotnímu a vlhkostnímu namáhání těchto vrstev jenž má významný vliv na jejich životnost a také způsobuje estetické problémy s růstem řas na zateplených fasádách. Blíže se tomuto tématu autoři věnují např. v publikacích [5] a [6]. Pro výpočty a modelování tepelně-vlhkostních procesů probíhajících v povrchových vrstvách tepelně izolačních systémů je nezbytné znát okrajové zářivé tepelné toky mezi povrchem stavební konstrukce a noční oblohou. Bohužel k této problematice toho v literatuře moc nenajdete a tak pro zaplnění této mezery vnikl i tento článek - zabývající se měřením zářivých vlastností povrchů a určením zářivých tepelných toků.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT28513,
 author="Radek {Steuer} and Stanislav {Šťastník} and Jiří {Vala}",
 title="Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů",
 annote="Neustálé zvyšování tepelně izolačních standardů pro vnější obalové konstrukce se nevyhýbá ani stávajícím stavbám. Otázka snižování prostupu tepla stavebními konstrukcemi nebyla za minulých dob příliš aktuální. A dnes se to snažíme dohnat dodatečným zateplováním. Což je dnes asi nejmarkantněji vidět na rekonstrukcích a zateplování panelových objektů našich sídlišť.
Zateplování objektů pomocí vnějších tepelně izolačních systémů je dnes běžné, ale málo kdo ví jak silně namáhanou částí zateplení jsou jeho povrchové vrstvy. Díky kombinaci působení klimatických vlivů a stavebně fyzikálního chování povrchových vrstev zateplovacích systémů dochází jednak k velkému teplotnímu a vlhkostnímu namáhání těchto vrstev jenž má významný vliv na jejich životnost a také způsobuje estetické problémy s růstem řas na zateplených fasádách. Blíže se tomuto tématu autoři věnují např. v publikacích [5] a [6].
Pro výpočty a modelování tepelně-vlhkostních procesů probíhajících v povrchových vrstvách tepelně izolačních systémů je nezbytné znát okrajové zářivé tepelné toky mezi povrchem stavební konstrukce a noční oblohou. Bohužel k této problematice toho v literatuře moc nenajdete a tak pro zaplnění této mezery vnikl i tento článek - zabývající se měřením zářivých vlastností povrchů a určením zářivých tepelných toků.",
 address="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 booktitle="9. konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb",
 chapter="28513",
 institution="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 year="2007",
 month="october",
 pages="267--274",
 publisher="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 type="conference paper"
}