Publication detail

Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku.

Original Title

Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku.

Czech Title

Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku.

Language

cs

Original Abstract

Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku.

Czech abstract

Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku.

BibTex


@inproceedings{BUT28285,
  author="Petr {Novotný} and Jan {Pěnčík} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček} and Jiří {Stráský}",
  title="Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku.",
  annote="Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku.",
  booktitle="14. Betonářské dny",
  chapter="28285",
  year="2007",
  month="november",
  pages="57--61",
  type="conference paper"
}