Publication detail

Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu

Original Title

Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu

Czech Title

Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu

Language

cs

Original Abstract

Testovaná sada krychlí povrchově upravená epoxidovým nátěrem byla podrobena fenolftaleinovému testu na prokázání hloubky karbonatace na počátku zkoušky a po třech měsících uložení v 98% CO2.

Czech abstract

Testovaná sada krychlí povrchově upravená epoxidovým nátěrem byla podrobena fenolftaleinovému testu na prokázání hloubky karbonatace na počátku zkoušky a po třech měsících uložení v 98% CO2.

BibTex


@inproceedings{BUT27759,
 author="Michal {Stehlík} and Jan {Koukal}",
 title="Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu",
 annote="Testovaná sada krychlí povrchově upravená epoxidovým nátěrem byla podrobena fenolftaleinovému testu na prokázání hloubky karbonatace na počátku zkoušky a po třech měsících uložení v 98% CO2.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Construmat 2008 - Conference about structural materials",
 chapter="27759",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2008",
 month="june",
 pages="35--36",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}