Publication detail

Depth of carbonatation of surface treated concrete

STEHLÍK, M. KOUKAL, J.

Original Title

Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu

Czech Title

Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu

English Title

Depth of carbonatation of surface treated concrete

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Testovaná sada krychlí povrchově upravená epoxidovým nátěrem byla podrobena fenolftaleinovému testu na prokázání hloubky karbonatace na počátku zkoušky a po třech měsících uložení v 98% CO2.

Czech abstract

Testovaná sada krychlí povrchově upravená epoxidovým nátěrem byla podrobena fenolftaleinovému testu na prokázání hloubky karbonatace na počátku zkoušky a po třech měsících uložení v 98% CO2.

English abstract

Kit of concrete cubes surface treated with epoxy paint was tested with phenolftalein on depth of carbonatation in the beginning and after three month of accelerated test of carbonatation in 98% CO2.

Keywords

epoxy dispersion, surface paint of concrete, depth of carbonatation, phenolftalein test

RIV year

2008

Released

04.06.2008

Publisher

VUT Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3660-2

Book

Construmat 2008 - Conference about structural materials

Edition number

1

Pages from

35

Pages to

36

Pages count

2

BibTex


@inproceedings{BUT27759,
 author="Michal {Stehlík} and Jan {Koukal}",
 title="Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu",
 annote="Testovaná sada krychlí povrchově upravená epoxidovým nátěrem byla podrobena fenolftaleinovému testu na prokázání hloubky karbonatace na počátku zkoušky a po třech měsících uložení v 98% CO2.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Construmat 2008 - Conference about structural materials",
 chapter="27759",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2008",
 month="june",
 pages="35--36",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}