Publication detail

Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu

Original Title

Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu

Czech Title

Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá získáváním vstupních a verifikačních dat pro vývoj a ladění matematických modelů turbulentního proudění v otevřených kanálech se zvýšenou drsností dna. Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV) a měření tlaků na povrchu příčného dnového prahu.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá získáváním vstupních a verifikačních dat pro vývoj a ladění matematických modelů turbulentního proudění v otevřených kanálech se zvýšenou drsností dna. Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV) a měření tlaků na povrchu příčného dnového prahu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT27685,
 author="Jan {Šulc} and Pavel {Zubík}",
 title="Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu",
 annote="Příspěvek se zabývá získáváním vstupních a verifikačních dat pro vývoj a ladění matematických modelů turbulentního proudění v otevřených kanálech se zvýšenou drsností dna. Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV) a měření tlaků na povrchu příčného dnového prahu.",
 address="Žilinská univerzita v Žilině",
 booktitle="XVI. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín",
 chapter="27685",
 howpublished="print",
 institution="Žilinská univerzita v Žilině",
 year="2008",
 month="april",
 pages="29--34",
 publisher="Žilinská univerzita v Žilině",
 type="conference paper"
}