Publication detail

Matematika II v chemii a v praxi

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Matematika II v chemii a v praxi

Czech Title

Matematika II v chemii a v praxi

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá výukou povinně volitelného předmětu Matematika II v bakalářském studiu na Fakultě chemické v Brně. Pojednává nejen o zkušenostech s takto koncipovanou výukou tohoto předmětu v prezenční a kombinované formě studia, ale i o e-learningových podporách a novém učebním textu "Matematika II v chemii a v praxi", který je psán netradičním způsobem.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá výukou povinně volitelného předmětu Matematika II v bakalářském studiu na Fakultě chemické v Brně. Pojednává nejen o zkušenostech s takto koncipovanou výukou tohoto předmětu v prezenční a kombinované formě studia, ale i o e-learningových podporách a novém učebním textu "Matematika II v chemii a v praxi", který je psán netradičním způsobem.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT27525,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Matematika II v chemii a v praxi",
 annote="Příspěvek se zabývá výukou povinně volitelného předmětu Matematika II v bakalářském studiu na Fakultě chemické v Brně. Pojednává nejen o zkušenostech s takto koncipovanou výukou tohoto předmětu v prezenční a kombinované formě studia, ale i o e-learningových podporách a novém učebním textu "Matematika II v chemii a v praxi", který je psán netradičním způsobem.",
 address="Jednota českých matematiků a fyziků",
 booktitle="Sborník příspěvků z 30. konference o matematice na VŠTEZ a 16. konference studentů na VŠTEZ",
 chapter="27525",
 edition="Praha",
 howpublished="print",
 institution="Jednota českých matematiků a fyziků",
 year="2008",
 month="september",
 pages="133--138",
 publisher="Jednota českých matematiků a fyziků",
 type="conference paper"
}