Publication detail

Metody měření mezních křivek meziharmonických napětí světelných zdrojů

DRÁPELA, J.

Original Title

Metody měření mezních křivek meziharmonických napětí světelných zdrojů

Czech Title

Metody měření mezních křivek meziharmonických napětí světelných zdrojů

Language

cs

Original Abstract

Mezi příčiny vzniku rušivého blikání světelných zdrojů patří zcela jistě kolísání napětí-jeho amplitudová mo-dulace, způsobená kolísáním odběru zátěží, dále změny-přeskoky fáze v průběhu okamžité hodnoty napětí, v důsledku manipulací v síti a v neposlední řadě i meziharmonické složky napětí, které souvisí s rostoucím podílem výkonové elektroniky na straně spotřeby a s šířením signálů po napájecí síti. V tomto ohledu je pro zajištění kompatibility světelných zdrojů s napájecí sítí nezbytné znát jejich mez odolnosti, která v případě meziharmonických složek v napájecím napětí udává pro každý světelný zdroj mezní velikost meziharmonické složky pro rušení zrakového vjemu průměrného pozorovatele za specifických podmínek v závislosti na její frekvenci. Článek se zabývá stávajícími a novými objektivními metodami měření mezních křivek meziharmo-nických napětí světelných zdrojů, porovnáním jejich přesností a možností využití jednotlivých metod.

Czech abstract

Mezi příčiny vzniku rušivého blikání světelných zdrojů patří zcela jistě kolísání napětí-jeho amplitudová mo-dulace, způsobená kolísáním odběru zátěží, dále změny-přeskoky fáze v průběhu okamžité hodnoty napětí, v důsledku manipulací v síti a v neposlední řadě i meziharmonické složky napětí, které souvisí s rostoucím podílem výkonové elektroniky na straně spotřeby a s šířením signálů po napájecí síti. V tomto ohledu je pro zajištění kompatibility světelných zdrojů s napájecí sítí nezbytné znát jejich mez odolnosti, která v případě meziharmonických složek v napájecím napětí udává pro každý světelný zdroj mezní velikost meziharmonické složky pro rušení zrakového vjemu průměrného pozorovatele za specifických podmínek v závislosti na její frekvenci. Článek se zabývá stávajícími a novými objektivními metodami měření mezních křivek meziharmo-nických napětí světelných zdrojů, porovnáním jejich přesností a možností využití jednotlivých metod.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT27448,
 author="Jiří {Drápela}",
 title="Metody měření mezních křivek meziharmonických napětí světelných zdrojů",
 annote="Mezi příčiny vzniku rušivého blikání světelných zdrojů patří zcela jistě kolísání napětí-jeho amplitudová mo-dulace, způsobená kolísáním odběru zátěží, dále změny-přeskoky fáze v průběhu okamžité hodnoty napětí, v důsledku manipulací v síti a v neposlední řadě i meziharmonické složky napětí, které souvisí s rostoucím podílem výkonové elektroniky na straně spotřeby a s šířením signálů po napájecí síti. V tomto ohledu je pro zajištění kompatibility světelných zdrojů s napájecí sítí nezbytné znát jejich mez odolnosti, která v případě meziharmonických složek v napájecím napětí udává pro každý světelný zdroj mezní velikost meziharmonické složky pro rušení zrakového vjemu průměrného pozorovatele za specifických podmínek v závislosti na její frekvenci. Článek se zabývá stávajícími a novými objektivními metodami měření mezních křivek meziharmo-nických napětí světelných zdrojů, porovnáním jejich přesností a možností využití jednotlivých metod.",
 address="ČK CIRED",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2008",
 chapter="27448",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČK CIRED",
 year="2008",
 month="november",
 pages="1--17",
 publisher="ČK CIRED",
 type="conference paper"
}