Publication detail

RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA

Original Title

RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA

Czech Title

RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA

Language

cs

Original Abstract

Rybí přechody jsou prvky umožňující drobným vodním živočichům volný průchod přes technická díla přehrazující vodní toky. V LVV ÚVST byl realizován měřicí žlab umožňující sledovat změny proudění vyvolané změnami hydraulických a geometrických parametrů těchto prvků. Příspěvek uvádí významné souvislosti modelování.

Czech abstract

Rybí přechody jsou prvky umožňující drobným vodním živočichům volný průchod přes technická díla přehrazující vodní toky. V LVV ÚVST byl realizován měřicí žlab umožňující sledovat změny proudění vyvolané změnami hydraulických a geometrických parametrů těchto prvků. Příspěvek uvádí významné souvislosti modelování.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT27138,
 author="Jana {Pařílková} and Jan {Šulc} and Jaroslav {Veselý} and Zbyněk {Zachoval}",
 title="RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA",
 annote="Rybí přechody jsou prvky umožňující drobným vodním živočichům volný průchod přes technická díla přehrazující vodní toky. V LVV ÚVST byl realizován měřicí žlab umožňující sledovat změny proudění vyvolané změnami hydraulických a geometrických parametrů těchto prvků. Příspěvek uvádí významné souvislosti modelování.",
 address="Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i.",
 booktitle="22nd Symposium on Anemometry",
 chapter="27138",
 edition="neuv",
 howpublished="print",
 institution="Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i.",
 year="2008",
 month="june",
 pages="68--73",
 publisher="Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i.",
 type="conference paper"
}