Publication detail

Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním

Original Title

Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním

Czech Title

Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním

Language

cs

Original Abstract

Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je spoluřešitelským pracovištěm výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn" reg. č.: 103/06/0461. V prvních dvou letech řešení úkolu byla v LVV provedena řada experimentů s výstupky - dnovými prahy (přes celou šíři kanálu) o příčném rozměru 10 x 10 mm a v druhém roce s prahy o příčném rozměru 30 x 30 mm při nadkritickém proudění s volnou hladinou. Následující text prezentuje průběh a výsledky prací v prvním a druhém roce řešení úkolu. Účelem experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro "odladění" matematických modelů proudění, které je realizováno v rámci předmětného úkolu uvedeného grantového projektu zejména na Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky.

Czech abstract

Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je spoluřešitelským pracovištěm výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn" reg. č.: 103/06/0461. V prvních dvou letech řešení úkolu byla v LVV provedena řada experimentů s výstupky - dnovými prahy (přes celou šíři kanálu) o příčném rozměru 10 x 10 mm a v druhém roce s prahy o příčném rozměru 30 x 30 mm při nadkritickém proudění s volnou hladinou. Následující text prezentuje průběh a výsledky prací v prvním a druhém roce řešení úkolu. Účelem experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro "odladění" matematických modelů proudění, které je realizováno v rámci předmětného úkolu uvedeného grantového projektu zejména na Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26866,
 author="Jaromír {Příhoda} and Jan {Šulc} and Zbyněk {Zachoval} and Pavel {Zubík}",
 title="Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním",
 annote="Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je spoluřešitelským pracovištěm výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn" reg. č.: 103/06/0461. V prvních dvou letech řešení úkolu byla v LVV provedena řada experimentů s výstupky - dnovými prahy (přes celou šíři kanálu) o příčném rozměru 10 x 10 mm a v druhém roce s prahy o příčném rozměru 30 x 30 mm při nadkritickém proudění s volnou hladinou. Následující text prezentuje průběh a výsledky prací v prvním a druhém roce řešení úkolu. Účelem experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro "odladění" matematických modelů proudění, které je realizováno v rámci předmětného úkolu uvedeného grantového projektu zejména na Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky.",
 address="Vydavatelstvo STU v Bratislave",
 booktitle="Sympózium hydrotechnikov",
 chapter="26866",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vydavatelstvo STU v Bratislave",
 year="2008",
 month="may",
 pages="157--168",
 publisher="Vydavatelstvo STU v Bratislave",
 type="conference paper"
}