Publication detail

Planar antennas on EBG substrate - the gap selection

Original Title

Planar antennas on EBG substrate - the gap selection

Czech Title

Planar antennas on EBG substrate - the gap selection

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá vlivem výběru zádržného pásma na vyzařovací přizpůsobení a směrovost monopólu na EBG substrátu.

Czech abstract

Práce se zabývá vlivem výběru zádržného pásma na vyzařovací přizpůsobení a směrovost monopólu na EBG substrátu.

BibTex


@inproceedings{BUT26521,
 author="Lukáš {Oliva} and Zbyněk {Raida}",
 title="Planar antennas on EBG substrate - the gap selection",
 annote="Práce se zabývá vlivem výběru zádržného pásma na vyzařovací přizpůsobení a směrovost monopólu na EBG substrátu.",
 address="Telecommunications research institute, SA",
 booktitle="Electromagnetic bandgap, EBG, photonic crystal, bandgap structures, monopole antenna.",
 chapter="26521",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Telecommunications research institute, SA",
 year="2008",
 month="may",
 pages="343--346",
 publisher="Telecommunications research institute, SA",
 type="conference paper"
}