Publication detail

Mobilní protipovodňová hráz typu "DEFANCE WALL"

Original Title

Mobilní protipovodňová hráz typu "DEFANCE WALL"

Czech Title

Mobilní protipovodňová hráz typu "DEFANCE WALL"

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje konstrukci mobilní protipovodňové hráze sestávající z jednotlivých bloků typu "Defence wall". Stavební ochranné buňky jsou využitelné i při ochraně prováděných vodohospodářských staveb. Popis je doplněn výpočty průsaku a stability metodou KP.

Czech abstract

Článek popisuje konstrukci mobilní protipovodňové hráze sestávající z jednotlivých bloků typu "Defence wall". Stavební ochranné buňky jsou využitelné i při ochraně prováděných vodohospodářských staveb. Popis je doplněn výpočty průsaku a stability metodou KP.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26242,
 author="Věroslav {Kaplan} and Pavel {Maňas} and Jan {Šulc}",
 title="Mobilní protipovodňová hráz typu "DEFANCE WALL"",
 annote="Článek popisuje konstrukci mobilní protipovodňové hráze sestávající z jednotlivých bloků typu "Defence wall". Stavební ochranné buňky jsou využitelné i při ochraně prováděných vodohospodářských staveb. Popis je doplněn výpočty průsaku a stability metodou KP.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník 11. Mezinárodní vědecké konference, podsekce č. 10.1",
 chapter="26242",
 institution="VUT v Brně",
 year="1999",
 month="october",
 pages="37--40",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}