Publication detail

Návrh testování elastomerů a MKP výpočet koncovky klimatizačního vedení

Original Title

Návrh testování elastomerů a MKP výpočet koncovky klimatizačního vedení

Czech Title

Návrh testování elastomerů a MKP výpočet koncovky klimatizačního vedení

Language

cs

Original Abstract

Práce byla iniciována potřebou výpočtově modelovat klimatizační koncovku obsahující prvky z elastomerů za účelem posouzení zejména její těsnosti. Cílem této diplomové práce je popsat typy materiálových zkoušek elastomerů, reálné provedení těchto zkoušek a na základě získaných dat identifikovat parametry potřebné k sestavení tzv. konstitutivního modelu daného elastomeru. Konstitutivní model je výpočtově testován za účelem ověření jeho správnosti či přesnosti a je pak dále využit při výpočtovém modelování klimatizační koncovky. Cílem výpočtového modelování je stanovení velikosti síly potřebné k montáži koncovky a posouzení, zda je koncovka schopna utěsnit chladící médium, které proudí pod určitým tlakem. Výpočtové modelování metodou konečných prvků bylo provedeno v programovém systému ANSYS. Velikost montážní síly i posouzení těsnosti bylo provedeno s ohledem na výrobní tolerance koncovky. Pro velikost montážní síly bylo výpočtem stanoveno jisté rozmezí hodnot a z dalších výpočtů bylo zjištěno, že koncovka je schopna chladící médium utěsnit v celém rozmezí tolerancí. Velikost montážní síly byla kromě výpočtu stanovená i experimentálně, což umožnilo posoudit věrohodnost výpočtového modelu. Na základě tohoto experimentu lze konstatovat, že výsledky získané výpočtem jsou v dobré shodě se skutečností. Provedení jednoho typu materiálové zkoušky vyžadovalo speciální zkušební čelisti, které nebyly k dispozici, a proto bylo nutné je vyrobit.

Czech abstract

Práce byla iniciována potřebou výpočtově modelovat klimatizační koncovku obsahující prvky z elastomerů za účelem posouzení zejména její těsnosti. Cílem této diplomové práce je popsat typy materiálových zkoušek elastomerů, reálné provedení těchto zkoušek a na základě získaných dat identifikovat parametry potřebné k sestavení tzv. konstitutivního modelu daného elastomeru. Konstitutivní model je výpočtově testován za účelem ověření jeho správnosti či přesnosti a je pak dále využit při výpočtovém modelování klimatizační koncovky. Cílem výpočtového modelování je stanovení velikosti síly potřebné k montáži koncovky a posouzení, zda je koncovka schopna utěsnit chladící médium, které proudí pod určitým tlakem. Výpočtové modelování metodou konečných prvků bylo provedeno v programovém systému ANSYS. Velikost montážní síly i posouzení těsnosti bylo provedeno s ohledem na výrobní tolerance koncovky. Pro velikost montážní síly bylo výpočtem stanoveno jisté rozmezí hodnot a z dalších výpočtů bylo zjištěno, že koncovka je schopna chladící médium utěsnit v celém rozmezí tolerancí. Velikost montážní síly byla kromě výpočtu stanovená i experimentálně, což umožnilo posoudit věrohodnost výpočtového modelu. Na základě tohoto experimentu lze konstatovat, že výsledky získané výpočtem jsou v dobré shodě se skutečností. Provedení jednoho typu materiálové zkoušky vyžadovalo speciální zkušební čelisti, které nebyly k dispozici, a proto bylo nutné je vyrobit.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT25410,
 author="Tomáš {Lasota} and Jiří {Burša}",
 title="Návrh testování elastomerů a MKP výpočet koncovky klimatizačního vedení",
 annote="Práce byla iniciována potřebou výpočtově modelovat klimatizační koncovku obsahující prvky z elastomerů za účelem posouzení zejména její těsnosti.
Cílem této diplomové práce je popsat typy materiálových zkoušek elastomerů, reálné provedení těchto zkoušek a na základě získaných dat identifikovat parametry potřebné k sestavení tzv. konstitutivního modelu daného elastomeru. Konstitutivní model je výpočtově testován za účelem ověření jeho správnosti či přesnosti a je pak dále využit při výpočtovém modelování klimatizační koncovky. Cílem výpočtového modelování je stanovení velikosti síly potřebné k montáži koncovky a posouzení, zda je koncovka schopna utěsnit chladící médium, které proudí pod určitým tlakem. Výpočtové modelování metodou konečných prvků bylo provedeno v programovém systému ANSYS. Velikost montážní síly i posouzení těsnosti bylo provedeno s ohledem na výrobní tolerance koncovky. Pro velikost montážní síly bylo výpočtem stanoveno jisté rozmezí hodnot a z dalších výpočtů bylo zjištěno, že koncovka je schopna chladící médium utěsnit v celém rozmezí tolerancí. Velikost montážní síly byla kromě výpočtu stanovená i experimentálně, což umožnilo posoudit věrohodnost výpočtového modelu. Na základě tohoto experimentu lze konstatovat, že výsledky získané výpočtem jsou v dobré shodě se skutečností. Provedení jednoho typu materiálové zkoušky vyžadovalo speciální zkušební čelisti, které nebyly k dispozici, a proto bylo nutné je vyrobit.",
 address="VUT",
 booktitle="Konference diplomových prací 2007",
 chapter="25410",
 institution="VUT",
 year="2007",
 month="july",
 pages="1--5",
 publisher="VUT",
 type="conference paper"
}