Publication detail

Vizualizace dvoufázového proudění a aplikace systému PIV

Original Title

Vizualizace dvoufázového proudění a aplikace systému PIV

Czech Title

Vizualizace dvoufázového proudění a aplikace systému PIV

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá vizualizací dvoumédiového toku (voda-vzduch) ve směšovacích komorách effervescent trysek. Experimenty byly prováděny pomocí vysokorychlostní kamery a měřicího systému PIV pro různé provozní parametry transparentních modelů effervescent trysky.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá vizualizací dvoumédiového toku (voda-vzduch) ve směšovacích komorách effervescent trysek. Experimenty byly prováděny pomocí vysokorychlostní kamery a měřicího systému PIV pro různé provozní parametry transparentních modelů effervescent trysky.

BibTex


@inproceedings{BUT25006,
 author="Jan {Otáhal} and Jan {Košner} and Miroslav {Jícha}",
 title="Vizualizace dvoufázového proudění a aplikace systému PIV",
 annote="Příspěvek se zabývá vizualizací dvoumédiového toku (voda-vzduch) ve směšovacích komorách effervescent trysek. Experimenty byly prováděny pomocí vysokorychlostní kamery a měřicího systému PIV pro různé provozní parametry transparentních modelů effervescent trysky.",
 address="ÚT AV ČR",
 booktitle="sborník",
 chapter="25006",
 institution="ÚT AV ČR",
 year="2007",
 month="february",
 pages="119--120",
 publisher="ÚT AV ČR",
 type="conference paper"
}