Publication detail

Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu

BAJER, M. KARMAZÍNOVÁ, M. BARNAT, J.

Original Title

Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu

Czech Title

Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá porovnáním některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotev do betonu z hlediska jejich mezní únosnosti a celkového chování při zatížení. Článek srovnává výsledky experimentů provedených na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT v Brně. Tyto experimenty byly koncipovány pro tyto typy kotev z hlediska monitorování procesu zatěžování, mechanismů porušování a výsledných typů porušení při dosažení limitní mezní únosnosti.

Czech abstract

Tento článek se zabývá porovnáním některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotev do betonu z hlediska jejich mezní únosnosti a celkového chování při zatížení. Článek srovnává výsledky experimentů provedených na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT v Brně. Tyto experimenty byly koncipovány pro tyto typy kotev z hlediska monitorování procesu zatěžování, mechanismů porušování a výsledných typů porušení při dosažení limitní mezní únosnosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT24730,
 author="Miroslav {Bajer} and Marcela {Karmazínová} and Jan {Barnat}",
 title="Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu",
 annote="Tento článek se zabývá porovnáním některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotev do betonu z hlediska jejich mezní únosnosti a celkového chování při zatížení. Článek srovnává výsledky experimentů provedených na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT v Brně. Tyto experimenty byly koncipovány pro tyto typy kotev z hlediska monitorování procesu zatěžování, mechanismů porušování a výsledných typů porušení při dosažení limitní mezní únosnosti.",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Steel Structures and Bridges 2006 - Proceedings",
 chapter="24730",
 howpublished="print",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2006",
 month="september",
 pages="111--116",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}