Publication detail

Attenuation Imaging in Ultrasound Transmission Tomography

JIŘÍK, R. PETERLÍK, I. ZAČAL, J. JAN, J. RUITER, N. STOTZKA, R. KOLÁŘ, R. KUBEČKA, L.

Original Title

Attenuation Imaging in Ultrasound Transmission Tomography

Czech Title

Zobrazování útlumu v ultrazvukové průzvučné tomografii

English Title

Attenuation Imaging in Ultrasound Transmission Tomography

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper reports on the current state of a project focused on ultrasound transmission tomography. Estimation of the spatial distribution of ultrasound attenuation coefficient using this imaging technique is described. It is a valuable diagnostic parameter for assessment of the pathological state of the imaged tissue. The aim is to use the attenuation coefficient map for correction of the available algorithms for ultrasound transmission reflectivity imaging or to use the map as a standalone image for diagnosis. The techniques are intended to be an alternative imaging modality in breast cancer diagnosis. So far, using the designed algorithms, quantitative attenuation maps can be obtained for synthetic signals and qualitative maps for real signals recorded from artificial objects.

Czech abstract

Obsahem článku je zpráva o současném stavu projektu zaměřeného na průzvučnou ultrazvukovou tomografii. Je zde popsán přístup k odhadování koeficientu útlumu ultrazvuku v této zobrazovací modalitě. Je to důležitý parametr pro diagnostiku patologického stavu tkání. Cílem této části projektu je použít výsledné obrazu koeficientu útlumu ke korekci obrazů reflektivity získaných touto zobrazovací modalitou. Jinou možností je využití zobrazení koeficientu útlumu jako samostatné zobrazovací metody. Ultravuková průzvučná tomografie je zamýšlena jako alternativní zobrazovací technika k dosud používaným zobrazovacím modalitám v diagnostice nádoru prsu.

English abstract

The paper reports on the current state of a project focused on ultrasound transmission tomography. Estimation of the spatial distribution of ultrasound attenuation coefficient using this imaging technique is described. It is a valuable diagnostic parameter for assessment of the pathological state of the imaged tissue. The aim is to use the attenuation coefficient map for correction of the available algorithms for ultrasound transmission reflectivity imaging or to use the map as a standalone image for diagnosis. The techniques are intended to be an alternative imaging modality in breast cancer diagnosis. So far, using the designed algorithms, quantitative attenuation maps can be obtained for synthetic signals and qualitative maps for real signals recorded from artificial objects.

Keywords

Ultrasound transmission tomography, ultrasound attenuation coefficient, radon transform, filtered backprojection

RIV year

2006

Released

01.01.2006

Publisher

VUTIUM Press

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-214-3152-0

Book

Proceedings of 18th Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2006

Pages from

233

Pages to

235

Pages count

3

BibTex


@inproceedings{BUT24429,
 author="Radovan {Jiřík} and Igor {Peterlík} and Jiří {Začal} and Jiří {Jan} and Nicole {Ruiter} and Rainer {Stotzka} and Radim {Kolář} and Libor {Kubečka}",
 title="Attenuation Imaging in Ultrasound Transmission Tomography",
 annote="The paper reports on the current state of a project focused on ultrasound transmission tomography. Estimation of the spatial distribution of ultrasound attenuation coefficient using this imaging technique is described. It is a valuable diagnostic parameter for assessment of the pathological state of the imaged tissue. The aim is to use the attenuation coefficient map for correction of the available algorithms for ultrasound transmission reflectivity imaging or to use the map as a standalone image for diagnosis. The techniques are intended to be an alternative imaging modality in breast cancer diagnosis. So far, using the designed algorithms, quantitative attenuation maps can be obtained for synthetic signals and qualitative maps for real signals recorded from artificial objects.",
 address="VUTIUM Press",
 booktitle="Proceedings of 18th Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2006",
 chapter="24429",
 institution="VUTIUM Press",
 year="2006",
 month="january",
 pages="233",
 publisher="VUTIUM Press",
 type="conference paper"
}