Publication detail

Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus

Original Title

Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS

Czech Title

Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá popisem metody přerovnání kódové sekvence ortogonálních kódů pro snížení rušení při vícecestném šíření v systému UMTS.

Czech abstract

Článek se zabývá popisem metody přerovnání kódové sekvence ortogonálních kódů pro snížení rušení při vícecestném šíření v systému UMTS.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT24332,
 author="Zdeněk {Růžička} and Stanislav {Hanus}",
 title="Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS",
 annote="Článek se zabývá popisem metody přerovnání kódové sekvence ortogonálních kódů pro snížení rušení při vícecestném šíření v systému UMTS.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody , struktury a komponenty eektronické bezdrátové komunikace v roce 2006",
 chapter="24332",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2006",
 month="november",
 pages="12",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}