Publication detail

Možnosti komprimační metody 3D DCT

Original Title

Možnosti komprimační metody 3D DCT

Czech Title

Možnosti komprimační metody 3D DCT

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o praktických možnostech a schopnostech kompresní metody založené na 3D DCT. Je představena detailní struktura ztrátového kodéru a dekodéru, který je uzpůsoben pro získání co nejlepších kompresních vlastností, tj. velkého kompresního poměru při zachování dobré obrazové kvality. Kodér 3D DCT se skládá ze tří základních částí: předzpracování vstupního obrazového signálu, část samotného transformačního kódování a poslední část zajišťuje optimální řazení 3D DCT koeficientů do výstupního datového toku. Vlastnosti kodéru budou demonstrovány a testovány na sérii testovacích video sekvencí. Lze snadno dokázat, že kompresní vlastnosti 3D DCT závisí na typu kódované video sekvence; v příspěvku bude proto navržena ideální oblast použití této komprimační metody.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o praktických možnostech a schopnostech kompresní metody založené na 3D DCT. Je představena detailní struktura ztrátového kodéru a dekodéru, který je uzpůsoben pro získání co nejlepších kompresních vlastností, tj. velkého kompresního poměru při zachování dobré obrazové kvality. Kodér 3D DCT se skládá ze tří základních částí: předzpracování vstupního obrazového signálu, část samotného transformačního kódování a poslední část zajišťuje optimální řazení 3D DCT koeficientů do výstupního datového toku. Vlastnosti kodéru budou demonstrovány a testovány na sérii testovacích video sekvencí. Lze snadno dokázat, že kompresní vlastnosti 3D DCT závisí na typu kódované video sekvence; v příspěvku bude proto navržena ideální oblast použití této komprimační metody.

BibTex


@inproceedings{BUT24046,
 author="Tomáš {Frýza}",
 title="Možnosti komprimační metody 3D DCT",
 annote="Příspěvek pojednává o praktických možnostech a schopnostech kompresní metody založené na 3D DCT. Je představena detailní struktura ztrátového kodéru a dekodéru, který je uzpůsoben pro získání co nejlepších kompresních vlastností, tj. velkého kompresního poměru při zachování dobré obrazové kvality. Kodér 3D DCT se skládá ze tří základních částí: předzpracování vstupního obrazového signálu, část samotného transformačního kódování a poslední část zajišťuje optimální řazení 3D DCT koeficientů do výstupního datového toku. Vlastnosti kodéru budou demonstrovány a testovány na sérii testovacích video sekvencí. Lze snadno dokázat, že kompresní vlastnosti 3D DCT závisí na typu kódované video sekvence; v příspěvku bude proto navržena ideální oblast použití této komprimační metody.",
 address="Akadémia Ozbrojených síl generála M.R. Štefánika",
 booktitle="Zborník príspevkov KIT 2007",
 chapter="24046",
 institution="Akadémia Ozbrojených síl generála M.R. Štefánika",
 year="2007",
 month="october",
 pages="1--6",
 publisher="Akadémia Ozbrojených síl generála M.R. Štefánika",
 type="conference paper"
}