Publication detail

Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu

Original Title

Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu

Czech Title

Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem rychlostních polí v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu s využitém systému PIV a CTA. Obě měřicí metody jsou zde popsány a porovnány z hlediska jejich výhod i nevýhod. Na závěr jsou uvedeny výsledky měření s jejich porovnáním a rozborem vhodnosti použití pro dynou problematiku.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem rychlostních polí v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu s využitém systému PIV a CTA. Obě měřicí metody jsou zde popsány a porovnány z hlediska jejich výhod i nevýhod. Na závěr jsou uvedeny výsledky měření s jejich porovnáním a rozborem vhodnosti použití pro dynou problematiku.

BibTex


@inproceedings{BUT23652,
 author="Jan {Košner} and František {Lízal} and Miroslav {Jícha} and Jan {Jedelský}",
 title="Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu",
 annote="Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem rychlostních polí v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu s využitém systému PIV a CTA. Obě měřicí metody jsou zde popsány a porovnány z hlediska jejich výhod i nevýhod. Na závěr jsou uvedeny výsledky měření s jejich porovnáním a rozborem vhodnosti použití pro dynou problematiku.",
 address="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 booktitle="21st Sympozium on Anemometry, Proceedings",
 chapter="23652",
 institution="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 year="2007",
 month="may",
 pages="89--94",
 publisher="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 type="conference paper"
}