Publication detail

Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie

Original Title

Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie

Czech Title

Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou uvedeny první výsledky měření rychlostního pole za použití žárové anemometrie se dvěma žhavenými drátky. Jsou zkoumána pole rychlostí a turbulence nad třemi výdechy větrání v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Z analýzy výsledků a jejich nejistot jsou vyvozena doporučení pro budoucí práci.

Czech abstract

V příspěvku jsou uvedeny první výsledky měření rychlostního pole za použití žárové anemometrie se dvěma žhavenými drátky. Jsou zkoumána pole rychlostí a turbulence nad třemi výdechy větrání v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Z analýzy výsledků a jejich nejistot jsou vyvozena doporučení pro budoucí práci.

BibTex


@inproceedings{BUT23424,
 author="František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie",
 annote="V příspěvku jsou uvedeny první výsledky měření rychlostního pole za použití žárové anemometrie se dvěma žhavenými drátky. Jsou zkoumána pole rychlostí a turbulence nad třemi výdechy větrání v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Z analýzy výsledků a jejich nejistot jsou vyvozena doporučení pro budoucí práci.",
 address="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 booktitle="21st Sympozium on Anemometry, Proceedings",
 chapter="23424",
 howpublished="print",
 institution="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 year="2007",
 month="may",
 pages="95--102",
 publisher="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 type="conference paper"
}