Publication detail

Interference Cancellation in 2G and 3G Systems

KEJÍK, P. HANUS, S.

Original Title

Interference Cancellation in 2G and 3G Systems

English Title

Interference Cancellation in 2G and 3G Systems

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Článek se zabývá způsoby potlačení interferencí u systémů druhé a třetí generace (2G a 3G). Potlačení interferencí metodou SAIC je v současné době vysoce aktuální, protože interference jsou dominantním omezujícím faktorem kapacity systémů 2G a 3G. V příspěvku je popisován jeden a několika možných algoritmů a jsou uvedeny výsledky jeho simulace v prostředí MATLAB.

English abstract

Článek se zabývá způsoby potlačení interferencí u systémů druhé a třetí generace (2G a 3G). Potlačení interferencí metodou SAIC je v současné době vysoce aktuální, protože interference jsou dominantním omezujícím faktorem kapacity systémů 2G a 3G. V příspěvku je popisován jeden a několika možných algoritmů a jsou uvedeny výsledky jeho simulace v prostředí MATLAB.

Keywords

potlačení interferencí, víceuživatelská detekce, systémy s rozprostřeným spektrem CDMA

RIV year

2007

Released

01.01.2007

ISBN

978-80-214-3408-0

Book

Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007

Edition number

1

Pages from

41

Pages to

43

Pages count

3

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT23270,
  author="Petr {Kejík} and Stanislav {Hanus}",
  title="Interference Cancellation in 2G and 3G Systems",
  annote="Článek se zabývá způsoby potlačení interferencí u systémů druhé a třetí generace (2G a 3G). Potlačení interferencí metodou SAIC je v současné době vysoce aktuální, protože interference jsou dominantním omezujícím faktorem kapacity systémů 2G a 3G. V příspěvku je popisován jeden a několika možných algoritmů a jsou uvedeny výsledky jeho simulace v prostředí MATLAB.",
  booktitle="Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007",
  chapter="23270",
  year="2007",
  month="january",
  pages="41",
  type="conference paper"
}