Publication detail

Model UMTS - Vliv kanálového kódování na BER při přenosu na AWGN kanálu

GLEISSNER, F. RŮŽIČKA, Z. HANUS, S.

Original Title

Model UMTS - Vliv kanálového kódování na BER při přenosu na AWGN kanálu

Czech Title

Model UMTS - Vliv kanálového kódování na BER při přenosu na AWGN kanálu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá vyhodnocením bitové chybovosti BER systému UMTS ve směru uplink při přenosu signálu přes statický rádiový kanál modelovaný AWGN šumem. Cílem je analýza závislosti BER na poměru Eb/N0 pro různé faktory rozprostření SF při přenosu jednoho uživatelského signálu bez nebo s kanálovým kódováním. Simulace byly provedeny ve vytvořeném grafickém prostředí pomocí programu MATLAB. Grafické prostředí bude použito pro výuku v laboratořích.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá vyhodnocením bitové chybovosti BER systému UMTS ve směru uplink při přenosu signálu přes statický rádiový kanál modelovaný AWGN šumem. Cílem je analýza závislosti BER na poměru Eb/N0 pro různé faktory rozprostření SF při přenosu jednoho uživatelského signálu bez nebo s kanálovým kódováním. Simulace byly provedeny ve vytvořeném grafickém prostředí pomocí programu MATLAB. Grafické prostředí bude použito pro výuku v laboratořích.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT23107,
 author="Filip {Gleissner} and Zdeněk {Růžička} and Stanislav {Hanus}",
 title="Model UMTS - Vliv kanálového kódování na BER při přenosu na AWGN kanálu",
 annote="Příspěvek se zabývá vyhodnocením bitové chybovosti BER systému UMTS ve směru uplink při přenosu signálu přes statický rádiový kanál modelovaný AWGN šumem. Cílem je analýza závislosti BER na poměru Eb/N0 pro různé faktory rozprostření SF při přenosu jednoho uživatelského signálu bez nebo s kanálovým kódováním. Simulace byly provedeny ve vytvořeném grafickém prostředí pomocí programu MATLAB. Grafické prostředí bude použito pro výuku v laboratořích.",
 address="Studentská sekce IEEE VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Zvůle 2007",
 chapter="23107",
 institution="Studentská sekce IEEE VUT v Brně",
 year="2007",
 month="january",
 pages="40",
 publisher="Studentská sekce IEEE VUT v Brně",
 type="conference paper"
}