Publication detail

Uplatnění absorpčních oběhů v energetických zařízeních - plynový kotel s absorpčním tepelným čerpadlem a trigenerační jednotka

POSPÍŠIL, J. SKÁLA, Z.

Original Title

Uplatnění absorpčních oběhů v energetických zařízeních - plynový kotel s absorpčním tepelným čerpadlem a trigenerační jednotka

Czech Title

Uplatnění absorpčních oběhů v energetických zařízeních - plynový kotel s absorpčním tepelným čerpadlem a trigenerační jednotka

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možnostmi využití absorpčních oběhů v prvcích energetického zásobování. Hlavní pozornost je zaměřena na možnost efektivního využívání primárních energetických zdrojů a zkrácení návratnosti investičních akcí v energetickém hospodářství. Blíže jsou představeny dvě konkrétní aplikace - spojení plynového kotle s absorpčním tepelným čerpadlem a trigenerační technologie.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá možnostmi využití absorpčních oběhů v prvcích energetického zásobování. Hlavní pozornost je zaměřena na možnost efektivního využívání primárních energetických zdrojů a zkrácení návratnosti investičních akcí v energetickém hospodářství. Blíže jsou představeny dvě konkrétní aplikace - spojení plynového kotle s absorpčním tepelným čerpadlem a trigenerační technologie.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT22775,
 author="Jiří {Pospíšil} and Zdeněk {Skála}",
 title="Uplatnění absorpčních oběhů v energetických zařízeních - plynový kotel s absorpčním tepelným čerpadlem a trigenerační jednotka",
 annote="Příspěvek se zabývá možnostmi využití absorpčních oběhů v prvcích energetického zásobování. Hlavní pozornost je zaměřena na možnost efektivního využívání primárních energetických zdrojů a zkrácení návratnosti investičních akcí v energetickém hospodářství. Blíže jsou představeny dvě konkrétní aplikace - spojení plynového kotle s absorpčním tepelným čerpadlem a trigenerační technologie.",
 address="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník referátů semináře: Efektivní energetika VIII",
 chapter="22775",
 edition="1",
 institution="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 year="2007",
 month="april",
 pages="76--82",
 publisher="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}