Publication detail

Sběr dat z fotovoltaických systémů

MACHÁČEK, J. PROCHÁZKA, Z. BÁTORA, B. BELATKA, M.

Original Title

Sběr dat z fotovoltaických systémů

Czech Title

Sběr dat z fotovoltaických systémů

Language

cs

Original Abstract

V posledních několika letech je nejen ze strany Evropské unie, ale i celosvětově na společnost vyvíjen tlak po zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie vůči zdrojům tradičním. Bohužel někdy dojde i k situaci, kdy je aplikace nekonvenčního zdroje energie v důsledku nevhodného uplatnění značně neefektivní. Při plánování použití nekonvenčního zdroje energie je nutné se rozhodovat nejenom na základě elementárních znalostí o tomto zdroji, ale i na základě širších a hlubších poznatků, které v dnešní době již máme. Těchto poznatků nám pomáhá dosáhnout jednoznačně měření, sběr a analýza dat, které by měly být nedílnou součástí každé aplikace, a to nejen aplikace nekonvenčního zdroje energie. Předkládaný článek takový systém měření, sběru, analýzy a také vizualizace dat popisuje. Jedná se o experimentální aplikaci 100W fotovoltaického měniče, na kterém je pozorován vliv provozních podmínek na jeho zatěžovací charakteristiky. Tento FV panel a přidružený systém měření a sběru dat je nainstalován v solární laboratoři (na střešní terase) Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Díky systému sběru, archivace a analýzy naměřených dat jsme schopni pozorovat a následně vyhodnotit a definovat veškeré vnější vlivy, které pozitivně ale především negativně ovlivňují účinnost zařízení.

Czech abstract

V posledních několika letech je nejen ze strany Evropské unie, ale i celosvětově na společnost vyvíjen tlak po zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie vůči zdrojům tradičním. Bohužel někdy dojde i k situaci, kdy je aplikace nekonvenčního zdroje energie v důsledku nevhodného uplatnění značně neefektivní. Při plánování použití nekonvenčního zdroje energie je nutné se rozhodovat nejenom na základě elementárních znalostí o tomto zdroji, ale i na základě širších a hlubších poznatků, které v dnešní době již máme. Těchto poznatků nám pomáhá dosáhnout jednoznačně měření, sběr a analýza dat, které by měly být nedílnou součástí každé aplikace, a to nejen aplikace nekonvenčního zdroje energie. Předkládaný článek takový systém měření, sběru, analýzy a také vizualizace dat popisuje. Jedná se o experimentální aplikaci 100W fotovoltaického měniče, na kterém je pozorován vliv provozních podmínek na jeho zatěžovací charakteristiky. Tento FV panel a přidružený systém měření a sběru dat je nainstalován v solární laboratoři (na střešní terase) Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Díky systému sběru, archivace a analýzy naměřených dat jsme schopni pozorovat a následně vyhodnotit a definovat veškeré vnější vlivy, které pozitivně ale především negativně ovlivňují účinnost zařízení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT22450,
 author="Jan {Macháček} and Zdeněk {Procházka} and Branislav {Bátora} and Martin {Belatka}",
 title="Sběr dat z fotovoltaických systémů",
 annote="V posledních několika letech je nejen ze strany Evropské unie, ale i celosvětově na společnost vyvíjen tlak po zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie vůči zdrojům tradičním. Bohužel někdy dojde i k situaci, kdy je aplikace nekonvenčního zdroje energie v důsledku nevhodného uplatnění značně neefektivní. Při plánování použití nekonvenčního zdroje energie je nutné se rozhodovat nejenom na základě elementárních znalostí o tomto zdroji, ale i na základě širších a hlubších poznatků, které v dnešní době již máme. Těchto poznatků nám pomáhá dosáhnout jednoznačně měření, sběr a analýza dat, které by měly být nedílnou součástí každé aplikace, a to nejen aplikace nekonvenčního zdroje energie. Předkládaný článek takový systém měření, sběru, analýzy a také vizualizace dat popisuje. Jedná se o experimentální aplikaci 100W fotovoltaického měniče, na kterém je pozorován vliv provozních podmínek na jeho zatěžovací charakteristiky. Tento FV panel a přidružený systém měření a sběru dat je nainstalován v solární laboratoři (na střešní terase) Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Díky systému sběru, archivace a analýzy naměřených dat jsme schopni pozorovat a následně vyhodnotit a definovat veškeré vnější vlivy, které pozitivně ale především negativně ovlivňují účinnost zařízení.",
 address="Wirelesscom, s.r.o.",
 booktitle="Sborník přednášek konference Energomatika 2007",
 chapter="22450",
 howpublished="print",
 institution="Wirelesscom, s.r.o.",
 year="2007",
 month="april",
 pages="1--4",
 publisher="Wirelesscom, s.r.o.",
 type="conference paper"
}