Publication detail

Modelování a simulace termického zpracování odpadu

Original Title

Modelování a simulace termického zpracování odpadu

Czech Title

Modelování a simulace termického zpracování odpadu

Language

cs

Original Abstract

Termické zpracování odpadů patří mezi metody likvidace odpadů, které umožňují recyklaci energie. Simulace jevů spojených s termickým zpracování odpadů je důležitá zejména pro určení vhodných parametrů spalování, pro návrh a ověření nových metod či pro analýzu krajních podmínek. Článek popisuje základní princip technologie spalování odpadů a jejich modelování a simulaci. Dále se věnuje nástroji pro návrh a simulaci spaloven založeného na bilančních výpočtech. V závěru článku diskutujeme rozšířené možnosti pro simulaci a podporu návrhu spaloven.

Czech abstract

Termické zpracování odpadů patří mezi metody likvidace odpadů, které umožňují recyklaci energie. Simulace jevů spojených s termickým zpracování odpadů je důležitá zejména pro určení vhodných parametrů spalování, pro návrh a ověření nových metod či pro analýzu krajních podmínek. Článek popisuje základní princip technologie spalování odpadů a jejich modelování a simulaci. Dále se věnuje nástroji pro návrh a simulaci spaloven založeného na bilančních výpočtech. V závěru článku diskutujeme rozšířené možnosti pro simulaci a podporu návrhu spaloven.

BibTex


@inproceedings{BUT22369,
 author="Radek {Kočí} and Jiří {Vintera}",
 title="Modelování a simulace termického zpracování odpadu",
 annote="Termické zpracování odpadů patří mezi metody likvidace odpadů, které umožňují
recyklaci energie. Simulace jevů spojených s termickým zpracování odpadů je
důležitá zejména pro určení vhodných parametrů spalování, pro návrh a ověření
nových metod či pro analýzu krajních podmínek. Článek popisuje základní princip
technologie spalování odpadů a jejich modelování a simulaci. Dále se věnuje
nástroji pro návrh a simulaci spaloven založeného na bilančních výpočtech. V
závěru článku diskutujeme rozšířené možnosti pro simulaci a podporu návrhu
spaloven.",
 address="MARQ",
 booktitle="Proceedings of ASIS'06",
 chapter="22369",
 institution="MARQ",
 year="2006",
 month="september",
 pages="133--136",
 publisher="MARQ",
 type="conference paper"
}