Publication detail

Návrh vnitřní nekovové výztuže a uplatnění při sanacích

Original Title

Návrh vnitřní nekovové výztuže a uplatnění při sanacích

Czech Title

Návrh vnitřní nekovové výztuže a uplatnění při sanacích

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá výzkumem vnitřní nekovové výztuže prováděným na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně. Je popsán průběh a vyhodnocení experimentu s výztuží typu GFRP a CFRP společně se získanými výsledky z trhacích zkoušek a zkoušek na namáhání v tahu v závislosti na typu povrchu. Jsou uvedeny možnosti použití.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá výzkumem vnitřní nekovové výztuže prováděným na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně. Je popsán průběh a vyhodnocení experimentu s výztuží typu GFRP a CFRP společně se získanými výsledky z trhacích zkoušek a zkoušek na namáhání v tahu v závislosti na typu povrchu. Jsou uvedeny možnosti použití.

BibTex


@inproceedings{BUT22078,
 author="Pavel {Krůpa} and David {Horák} and Jan {Fojtl} and Petr {Štěpánek}",
 title="Návrh vnitřní nekovové výztuže a uplatnění při sanacích",
 annote="Příspěvek se zabývá výzkumem vnitřní nekovové výztuže prováděným na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně. Je popsán průběh a vyhodnocení experimentu s výztuží typu GFRP a CFRP společně se získanými výsledky z trhacích zkoušek a zkoušek na namáhání v tahu v závislosti na typu povrchu. Jsou uvedeny možnosti použití.
",
 address="Česká stavební společnost, WTA CZ",
 booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2006",
 chapter="22078",
 institution="Česká stavební společnost, WTA CZ",
 year="2006",
 month="november",
 pages="249--254",
 publisher="Česká stavební společnost, WTA CZ",
 type="conference paper"
}