Publication detail

Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu

Original Title

Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu

Czech Title

Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu

Language

cs

Original Abstract

Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujicích skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně kompikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkrytického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné zhrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.

Czech abstract

Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujicích skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně kompikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkrytického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné zhrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT21635,
 author="Jan {Šulc} and Michal {Žoužela}",
 title="Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu",
 annote="Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujicích skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně kompikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkrytického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné zhrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí",
 chapter="21635",
 institution="VUTIUM",
 year="2006",
 month="november",
 pages="140--149",
 publisher="VUTIUM",
 type="conference paper"
}