Publication detail

Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně

Original Title

Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně

Czech Title

Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně

Language

cs

Original Abstract

V prvním roce řešení tohoto výzkumného projektu byla provedena sada experimentů na dvou přímých kanálech šířky 200 mm a 412 mm při nadkritickém proudění s volnou hladinou. Na dně kanálu byly umísťovány při proměnném počtu a vzájemné odlehlosti příčné výstupky (prahy) přes celou šíři kanálu.

Czech abstract

V prvním roce řešení tohoto výzkumného projektu byla provedena sada experimentů na dvou přímých kanálech šířky 200 mm a 412 mm při nadkritickém proudění s volnou hladinou. Na dně kanálu byly umísťovány při proměnném počtu a vzájemné odlehlosti příčné výstupky (prahy) přes celou šíři kanálu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT21634,
 author="Jan {Šulc} and Pavel {Zubík} and Michal {Žoužela}",
 title="Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně",
 annote="V prvním roce řešení tohoto výzkumného projektu byla provedena sada experimentů na dvou přímých kanálech šířky 200 mm a 412 mm při nadkritickém proudění s volnou hladinou. Na dně kanálu byly umísťovány při proměnném počtu a vzájemné odlehlosti příčné výstupky (prahy) přes celou šíři kanálu.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí",
 chapter="21634",
 institution="VUTIUM",
 year="2006",
 month="november",
 pages="134--139",
 publisher="VUTIUM",
 type="conference paper"
}