Publication detail

Materiálově nelineární výpočty konstrukcí

Original Title

Materiálově nelineární výpočty konstrukcí

Czech Title

Materiálově nelineární výpočty konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

V současné bodě lze k analýzám konstrukcí použít velké množství výpočetních systémů založených na metodě konečných prvků. Tyto systémy mají v sobě většinou obsaženy konečné prvky, které lze převážně použít při materiálově nelineárních analýzách ocelových konstrukcí. Pro modelování konstrukcí z kompozitních materiálů jsou vyvíjeny speciální elementy. Článek popisuje speciální konečné prvky, které lze použít při analýze kompozitních konstrukcí s uvažováním materiálové nelinearity. Dále je v něm provedeno odvození rovinného prutové-ho konečného prvku včetně uvedení typů materiálových modelů, které lze s tímto prvkem pou-žít při výpočtech.

Czech abstract

V současné bodě lze k analýzám konstrukcí použít velké množství výpočetních systémů založených na metodě konečných prvků. Tyto systémy mají v sobě většinou obsaženy konečné prvky, které lze převážně použít při materiálově nelineárních analýzách ocelových konstrukcí. Pro modelování konstrukcí z kompozitních materiálů jsou vyvíjeny speciální elementy. Článek popisuje speciální konečné prvky, které lze použít při analýze kompozitních konstrukcí s uvažováním materiálové nelinearity. Dále je v něm provedeno odvození rovinného prutové-ho konečného prvku včetně uvedení typů materiálových modelů, které lze s tímto prvkem pou-žít při výpočtech.

BibTex


@inproceedings{BUT21272,
 author="Jan {Pěnčík}",
 title="Materiálově nelineární výpočty konstrukcí",
 annote="V současné bodě lze k analýzám konstrukcí použít velké množství výpočetních systémů založených na metodě konečných prvků. Tyto systémy mají v sobě většinou obsaženy konečné prvky, které lze převážně použít při materiálově nelineárních analýzách ocelových konstrukcí. Pro modelování konstrukcí z kompozitních materiálů jsou vyvíjeny speciální elementy. Článek popisuje speciální konečné prvky, které lze použít při analýze kompozitních konstrukcí s uvažováním materiálové nelinearity. Dále je v něm provedeno odvození rovinného prutové-ho konečného prvku včetně uvedení typů materiálových modelů, které lze s tímto prvkem pou-žít při výpočtech.
",
 address="VSB Ostrava",
 booktitle="Aplikovaná mechanika 2002",
 chapter="21272",
 institution="VSB Ostrava",
 year="2002",
 month="april",
 pages="289--296",
 publisher="VSB Ostrava",
 type="conference paper"
}