Publication detail

Blikání světelných zdrojů způsobené meziharmonickými složkami napětí

Jiří Drápela, Petr Mastný

Original Title

Blikání světelných zdrojů způsobené meziharmonickými složkami napětí

Czech Title

Blikání světelných zdrojů způsobené meziharmonickými složkami napětí

Language

cs

Original Abstract

Blikání světla a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Cílem článku je popsat mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a procedury pro systematickou analýzu odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické. Tyto mezní křivky meziharmonických napětí pro jednotlivé světelné zdroje jsou stanoveny s využitím metody pro měření zesílení světelných zdrojů ve frekvenční oblasti a na základě publikovaných limitů pro flikr napětí. Další popsaná metoda pro stanovení mezních křivek odolnosti je metoda založená na měření mezní křivky kolísání světelného toku v závislosti na frekvenci kolísání, která je rovněž definována s použitím publikovaných limitů pro kolísání napětí. Teoretické analýzy jsou doplněny o komplexní soubor mezních křivek odolnosti pro různé kombinace zářivkových světelných zdrojů. Změřené a vypočtené mezní křivky odolnosti jsou nakonec použity pro návrh revize stávající kompatibilní úrovně pro meziharmonická napětí způsobující blikání.

Czech abstract

Blikání světla a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Cílem článku je popsat mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a procedury pro systematickou analýzu odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické. Tyto mezní křivky meziharmonických napětí pro jednotlivé světelné zdroje jsou stanoveny s využitím metody pro měření zesílení světelných zdrojů ve frekvenční oblasti a na základě publikovaných limitů pro flikr napětí. Další popsaná metoda pro stanovení mezních křivek odolnosti je metoda založená na měření mezní křivky kolísání světelného toku v závislosti na frekvenci kolísání, která je rovněž definována s použitím publikovaných limitů pro kolísání napětí. Teoretické analýzy jsou doplněny o komplexní soubor mezních křivek odolnosti pro různé kombinace zářivkových světelných zdrojů. Změřené a vypočtené mezní křivky odolnosti jsou nakonec použity pro návrh revize stávající kompatibilní úrovně pro meziharmonická napětí způsobující blikání.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT21130,
 author="Jiří {Drápela} and Petr {Mastný}",
 title="Blikání světelných zdrojů způsobené meziharmonickými složkami napětí",
 annote="Blikání světla a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Cílem článku je popsat mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a procedury pro systematickou analýzu odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické. Tyto mezní křivky meziharmonických napětí pro jednotlivé světelné zdroje jsou stanoveny s využitím metody pro měření zesílení světelných zdrojů ve frekvenční oblasti a na základě publikovaných limitů pro flikr napětí. Další popsaná metoda pro stanovení mezních křivek odolnosti je metoda založená na měření mezní křivky kolísání světelného toku v závislosti na frekvenci kolísání, která je rovněž definována s použitím publikovaných limitů pro kolísání napětí. Teoretické analýzy jsou doplněny o komplexní soubor mezních křivek odolnosti pro různé kombinace zářivkových světelných zdrojů. Změřené a vypočtené mezní křivky odolnosti jsou nakonec použity pro návrh revize stávající kompatibilní úrovně pro meziharmonická napětí způsobující blikání.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Kvalita elektrické energie, 3th scientific workshop",
 chapter="21130",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2006",
 month="february",
 pages="67--79",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}