Publication detail

Materiálové parametry sklovláknobetonu

KARMAZÍNOVÁ, M. MELCHER, J. POKORNÝ, R. ŠTRBA, M.

Original Title

Materiálové parametry sklovláknobetonu

Czech Title

Materiálové parametry sklovláknobetonu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá stanovením pevnosti a modulu pružnosti sklovláknobetonu s využitím výsledků testů.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá stanovením pevnosti a modulu pružnosti sklovláknobetonu s využitím výsledků testů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20876,
 author="Marcela {Karmazínová} and Jindřich {Melcher} and Radim {Pokorný} and Michal {Štrba}",
 title="Materiálové parametry sklovláknobetonu",
 annote="Příspěvek se zabývá stanovením pevnosti a modulu pružnosti sklovláknobetonu s využitím výsledků testů.",
 address="VUSTAH Brno",
 booktitle="Sborník konference VUSTAH 2004",
 chapter="20876",
 institution="VUSTAH Brno",
 year="2004",
 month="june",
 pages="53--56",
 publisher="VUSTAH Brno",
 type="conference paper"
}