Publication detail

Hodnocení chemické nehomogenity u niklových LKG

PACAL, B. VOJTKULÁKOVÁ, Z.

Original Title

Hodnocení chemické nehomogenity u niklových LKG

Czech Title

Hodnocení chemické nehomogenity u niklových LKG

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá stanovením efektivních rozdělovacích koeficientů pro křemík, nikl a mangan u LKG legovaných odstupňovaným obsahem niklu. K Výpočtům byly použity obsahy prvků z dvou rozdílných metod měření, přičemž pro každý prvek byl porovnáván litý stav se stavem po homogenizaci.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá stanovením efektivních rozdělovacích koeficientů pro křemík, nikl a mangan u LKG legovaných odstupňovaným obsahem niklu. K Výpočtům byly použity obsahy prvků z dvou rozdílných metod měření, přičemž pro každý prvek byl porovnáván litý stav se stavem po homogenizaci.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20531,
 author="Bohumil {Pacal} and Zina {Pavloušková}",
 title="Hodnocení chemické nehomogenity u niklových LKG",
 annote="Příspěvek se zabývá stanovením efektivních rozdělovacích koeficientů pro křemík, nikl a mangan u LKG legovaných odstupňovaným obsahem niklu. K Výpočtům byly použity obsahy prvků z dvou rozdílných metod měření, přičemž pro každý prvek byl porovnáván litý stav se stavem po homogenizaci.",
 address="Strojní fakulta ČVUT v Praze",
 booktitle="Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2002",
 chapter="20531",
 edition="1",
 institution="Strojní fakulta ČVUT v Praze",
 year="2002",
 month="june",
 pages="194--198",
 publisher="Strojní fakulta ČVUT v Praze",
 type="conference paper"
}