Publication detail

Aspekty návrhu kompozitních konstrukcí

Original Title

Aspekty návrhu kompozitních konstrukcí

Czech Title

Aspekty návrhu kompozitních konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

Tendence návrhu konstrukcí se soustředí na racionalizaci zejména s ohledem na snížení ceny při zachování užitných parametrů. Konstrukce má být navržena z takových materiálů, jejichž vlastnosti budou v konstrukci plně využity (podmínky únosnosti) při současném plnění podmínek použitelnsti (zejména s ohledem na trhliny a přetvoření).

Czech abstract

Tendence návrhu konstrukcí se soustředí na racionalizaci zejména s ohledem na snížení ceny při zachování užitných parametrů. Konstrukce má být navržena z takových materiálů, jejichž vlastnosti budou v konstrukci plně využity (podmínky únosnosti) při současném plnění podmínek použitelnsti (zejména s ohledem na trhliny a přetvoření).

BibTex


@inproceedings{BUT20456,
 author="Petr {Štěpánek}",
 title="Aspekty návrhu kompozitních konstrukcí",
 annote="Tendence návrhu konstrukcí se soustředí na racionalizaci zejména s ohledem na snížení ceny při zachování užitných parametrů. Konstrukce má být navržena z takových materiálů, jejichž vlastnosti budou v konstrukci plně využity (podmínky únosnosti) při současném plnění podmínek použitelnsti (zejména s ohledem na trhliny a přetvoření).",
 address="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 booktitle="IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
 chapter="20456",
 institution="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 year="2005",
 month="may",
 pages="199--202",
 publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 type="conference paper"
}