Publication detail

Deformačně-napěťová analýza stavebního věžového jeřábu

NÁVRAT, T. VRBKA, M. POKORNÝ, P. KAŠPÁREK, J.

Original Title

Deformačně-napěťová analýza stavebního věžového jeřábu

Czech Title

Deformačně-napěťová analýza stavebního věžového jeřábu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá deformačně-napěťovou analýzou rychlomontovatelného stavebního jeřábu MB 1030.11. Pozornost je zaměřena na realizaci konečnoprvkového výpočtu v programovém systému ANSYS a analýzu výsledků.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá deformačně-napěťovou analýzou rychlomontovatelného stavebního jeřábu MB 1030.11. Pozornost je zaměřena na realizaci konečnoprvkového výpočtu v programovém systému ANSYS a analýzu výsledků.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20176,
 author="Tomáš {Návrat} and Martin {Vrbka} and Přemysl {Pokorný} and Jaroslav {Kašpárek}",
 title="Deformačně-napěťová analýza stavebního věžového jeřábu",
 annote="Příspěvek se zabývá deformačně-napěťovou analýzou rychlomontovatelného stavebního jeřábu MB 1030.11. Pozornost je zaměřena na realizaci konečnoprvkového výpočtu v programovém systému ANSYS a analýzu výsledků.",
 address="SVS FEM",
 booktitle="14. ANSYS Users Meeting 2006",
 chapter="20176",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SVS FEM",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="september",
 pages="1--8",
 publisher="SVS FEM",
 type="conference paper"
}