Publication detail

Nové možnosti komprimace video signálů v televizní technice

Original Title

Nové možnosti komprimace video signálů v televizní technice

Czech Title

Nové možnosti komprimace video signálů v televizní technice

Language

cs

Original Abstract

Článek je zaměřen na využití trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT – Three Dimensional Discrete Cosine Transform) v oblasti komprimace pohyblivých snímků. Podstatou komprese jsou vhodně upravené hodnoty transformovaných koeficientů a jejich efektivní řazení do výstupního datového toku. Tyto operace se provádí obdobně jako u standardu JPEG, určeného pro kompresi statických snímků. Jsou to především operace kvantování, prahování a entropického kódování pomocí Huffmanova, příp. aritmetického kódování. V textu je představen celý komprimační řetězec, vytvořený v prostředí MATLAB.

Czech abstract

Článek je zaměřen na využití trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT – Three Dimensional Discrete Cosine Transform) v oblasti komprimace pohyblivých snímků. Podstatou komprese jsou vhodně upravené hodnoty transformovaných koeficientů a jejich efektivní řazení do výstupního datového toku. Tyto operace se provádí obdobně jako u standardu JPEG, určeného pro kompresi statických snímků. Jsou to především operace kvantování, prahování a entropického kódování pomocí Huffmanova, příp. aritmetického kódování. V textu je představen celý komprimační řetězec, vytvořený v prostředí MATLAB.

BibTex


@inproceedings{BUT19849,
 author="Tomáš {Frýza}",
 title="Nové možnosti komprimace video signálů v televizní technice",
 annote="Článek je zaměřen na využití trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT – Three Dimensional Discrete Cosine Transform) v oblasti komprimace pohyblivých snímků. Podstatou komprese jsou vhodně upravené hodnoty transformovaných koeficientů a jejich efektivní řazení do výstupního datového toku. Tyto operace se provádí obdobně jako u standardu JPEG, určeného pro kompresi statických snímků. Jsou to především operace kvantování, prahování a entropického kódování pomocí Huffmanova, příp. aritmetického kódování. V textu je představen celý komprimační řetězec, vytvořený v prostředí MATLAB.",
 address="Humusoft s.r.o.",
 booktitle="14th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2006",
 chapter="19849",
 institution="Humusoft s.r.o.",
 year="2006",
 month="october",
 pages="34",
 publisher="Humusoft s.r.o.",
 type="conference paper"
}