Publication detail

Odolnost světelných zdrojů různých konstrukcí na kolísání napájecího napětí

Drápela, J.

Original Title

Odolnost světelných zdrojů různých konstrukcí na kolísání napájecího napětí

Czech Title

Odolnost světelných zdrojů různých konstrukcí na kolísání napájecího napětí

Language

cs

Original Abstract

Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísá-ní, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu kaž-dé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonic-kých složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky, a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. Dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a analýza odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické.

Czech abstract

Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísá-ní, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu kaž-dé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonic-kých složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky, a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. Dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a analýza odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT19739,
 author="Jiří {Drápela}",
 title="Odolnost světelných zdrojů různých konstrukcí na kolísání napájecího napětí",
 annote="Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísá-ní, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu kaž-dé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonic-kých složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky, a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. Dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a analýza odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické.",
 address="ELCOM",
 booktitle="Sborník konference ERU 2006",
 chapter="19739",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ELCOM",
 year="2006",
 month="november",
 pages="1--21",
 publisher="ELCOM",
 type="conference paper"
}