Publication detail

Flikr způsobený meziharmonickými složkami napětí

DRÁPELA, J.

Original Title

Flikr způsobený meziharmonickými složkami napětí

Czech Title

Flikr způsobený meziharmonickými složkami napětí

Language

cs

Original Abstract

Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísá-ní, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. Dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a analýza odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické. Nakonec jsou shrnuty a analyzovány možnosti měření blikání způsobené meziharmonickými složkami napětí.

Czech abstract

Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísá-ní, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. Dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a analýza odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické. Nakonec jsou shrnuty a analyzovány možnosti měření blikání způsobené meziharmonickými složkami napětí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT19738,
 author="Jiří {Drápela}",
 title="Flikr způsobený meziharmonickými složkami napětí",
 annote="Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísá-ní, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. Dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a analýza odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické. Nakonec jsou shrnuty a analyzovány možnosti měření blikání způsobené meziharmonickými složkami napětí.",
 address="EGC-České Budějovice",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2006",
 chapter="19738",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC-České Budějovice",
 year="2006",
 month="november",
 pages="1--19",
 publisher="EGC-České Budějovice",
 type="conference paper"
}